Hlavní obsah

zcela

Vyskytuje se v

důvod: zcela bez důvodufor no reason at all

příčina: (zcela) bez příčinyfor no reason (at all), for no good reason

rozdílný: zcela rozdílnýtotally different, přen. worlds apart

smysl: nebýt zcela při smyslechbe out of one's mind

zřejmě: (zcela) zřejmě jasněobviously, evidently, manifestly, patently

mínit: Míním to (zcela) vážně.I mean it., I am in earnest.

pro: Jsem jasně/zcela pro to, aby ...I am all for ...

určitě: zcela určitěfor sure, absolutely, definitely

ústup: být (zcela) na ústupu armádabe in (full) retreat

beyond: beyond comparison(zcela) nesrovnatelný lepší ap.

budge: not budgeneustoupit, být zcela neoblomný, nedat si říct

detail: in full detail(s)se všemi podrobnosti, zcela dopodrobna

disarray: throw sth into disarrayzcela narušit, rozhodit, vykolejit co systém ap.

draw: draw dryzcela vyčerpat zdroj vody ap.

frill: no-frills, without frillsprostý, čistě účelný, zcela základní, strohý, bez zbytečností ale splňující účel

frill: no-frills serviceszcela základní služby

hell: Sure as hell.Na tuty., Tutově., Zcela jistě.

insignificance: pale into insignificancejevit se zcela bezvýznamným v porovnání ap.

match: put a match to sth(pokusit se) zapálit co, přen. zcela zničit, zmařit co

matter of course: as a matter of course(zcela) samozřejmě, zcela běžně

no-no: be a no-nobýt zcela nepřípustný

once: once-in-a-lifetime(zcela) jedinečný, neopakovatelný jen jednou za život

possession: in (full) possession of one's facultieszcela při smyslech, při plném vědomí

pump: pump sth dry(zcela) vypumpovat co

run: have the run of sthmít (zcela) k dispozici co, moci se neomezeně pohybovat kde

sight: in full sight of sbkomu zcela na očích, přímo před očima komu neskrývaně ap.

sincerity: with/in all sincerityzcela upřímně

single-handed: do sth single-handedudělat co zcela sám

solid: frozen solid(zcela) zmrzlý, promrzlý, zmrzlý na kost

topic: be off-topicbýt zcela od věci/mimo tematicky

unacceptable: completely/totally unacceptablezcela nepřijatelný

vanishing point: shrink to vanishing pointvytratit se, stát se zcela zanedbatelným

contrary: contrary to expectationszcela (o)proti očekávání

dead heat: The presidential race ended in a dead heat.Boj o prezidentské křeslo skončil zcela nerozhodně.

standstill: Production is at a standstill.Výroba stojí., Produkce se zcela zastavila.

ground: build sth from the ground upi přen. vybudovat co (zcela) od základu

overestimate: sth cannot be overestimatedco je nesmírně důležité/zcela nedocenitelné

plain: esp. AmE in plain sightpřen. (všem) na očích, zcela viditelný