Hlavní obsah

zcela

Vyskytuje se v

důvod: zcela bez důvodufor no reason at all

příčina: (zcela) bez příčinyfor no reason (at all), for no good reason

rozdílný: zcela rozdílnýtotally different, přen. worlds apart

smysl: nebýt zcela při smyslechbe out of one's mind

zřejmě: (zcela) zřejmě jasněobviously, evidently, manifestly, patently

mínit: Míním to (zcela) vážně.I mean it., I am in earnest.

pro: Jsem jasně/zcela pro to, aby ...I am all for ...

určitě: zcela určitěfor sure, absolutely, definitely

ústup: být (zcela) na ústupu armádabe in (full) retreat

beyond: (zcela) nesrovnatelný lepší ap.beyond comparison

budge: neustoupit, být zcela neoblomný, nedat si říctnot budge

detail: se všemi podrobnosti, zcela dopodrobna, velmi podrobněin full detail(s)

disarray: zcela narušit, rozhodit, vykolejit co systém ap., způsobit chaos v čemthrow sth into disarray

draw: zcela vyčerpat zdroj vody ap.draw dry

insignificance: jevit se zcela bezvýznamným v porovnání ap.pale into insignificance

no-no: být zcela nepřípustnýbe a no-no

occurrence: být na denním pořádku, dít se denně, být každodenní záležitostí, být (zcela) běžnýbe a daily/an everyday occurrence

once: (zcela) jedinečný, neopakovatelný jen jednou za životonce-in-a-lifetime

possession: zcela při smyslech, při plném vědomíin (full) possession of one's faculties

pump: (zcela) vypumpovat copump sth dry

sincerity: zcela upřímněwith/in all sincerity

single-handed: udělat co zcela sámdo sth single-handed

solid: (zcela) zmrzlý, promrzlý, zmrzlý na kostfrozen solid

topic: být zcela od věci/mimo tematickybe off-topic

unacceptable: zcela nepřijatelnýcompletely/totally unacceptable

vanishing point: vytratit se, stát se zcela zanedbatelnýmshrink to vanishing point

contrary: zcela (o)proti očekávánícontrary to expectations

standstill: Výroba stojí., Produkce se zcela zastavila.Production is at a standstill.

overestimate: co je nesmírně důležité/zcela nedocenitelnésth cannot be overestimated

zcela: ne zcelanot quite