Hlavní obsah

completely [kəmˈpliːtlɪ]

Příslovce

  • naprosto, úplněIt is something completely different.To je něco úplně jiného.

Vyskytuje se v

completely: It is something completely different.To je něco úplně jiného.

confidence: have complete/every confidence in sb/sthmít (ú)plnou důvěru v koho/co

disposal: put sth at sb's (complete) disposaldát co komu (plně) dispozici

fog: be in a (complete) fogbýt (naprosto) zmaten

unacceptable: completely/totally unacceptablezcela nepřijatelný

complete: come complete with sthpatřit dohromady k čemu, být v sadě s čím