Hlavní obsah

totally [ˈtəʊtəlɪ]

Vyskytuje se v

total: in totalcelkově, celkem, úhrnem

eclipse: total solar/lunar eclipseúplné zatmění Slunce/Měsíce

grand: grand totalkonečná hodnota

recall: total recallúplné vybavení si po ztrátě paměti ap., dokonalá paměť

replacement: med. total hip replacementtotální náhrada/endoprotéza kyčelního kloubu

running: running totalprůběžný součet

total: total costscelkové náklady

unacceptable: completely/totally unacceptablezcela nepřijatelný

mess: She totally messed (up) my hair.Úplně mi rozcuchala vlasy.

repugnant: I find that idea totally repugnant.Ta myšlenka se mi naprosto příčí.

total: profits totalling 5 millionzisky celkem činící 5 miliónů

unimpressed: He was totally unimpressed by their performance.Jejich výkon na něj nijak nezapůsobil.

celkový: celkový počettotal number, total

částka: dosáhnout/dosahovat částky kolikamount to sth, celkem total sth

čítat: čítající kolikhaving, numbering sth, celkově totalling sth

množství: celkové množstvíthe total (amount)

rozdílný: zcela rozdílnýtotally different, přen. worlds apart

součet: celkový součetsum/grand total

souhrn: v souhrnu celkověin total, overall, altogether

úplný: astron. úplné zatměnítotal eclipse

všechen, všechna, všechno: všeho všudyaltogether, in total, ne víc než no more than

suma: celková sumatotal sum

unesený: Byl jsem (z toho) úplně unešený.I was totally blown away., It totally blew me away.

úplný: Byla úplná tma.It was totally dark.

výše: celková výšethe total (amount), rozsah full extent

Eva: v rouše Eviněžert. in one's birthday suit, without a stitch on, totally naked

hrát: nehrát roli nemít význambe of no importance, be totally irrelevant

němota: opilý do němotytotally drunk, slang. blotto, hovor. legless