Hlavní obsah

totally [ˈtəʊtəlɪ]

Vyskytuje se v

total: in totalcelkově, celkem, úhrnem

eclipse: total solar/lunar eclipseúplné zatmění Slunce/Měsíce

grand: grand totalkonečná hodnota

recall: total recallúplné vybavení si po ztrátě paměti ap., dokonalá paměť

replacement: med. total hip replacementtotální náhrada/endoprotéza kyčelního kloubu

running: running totalprůběžný součet

unacceptable: completely/totally unacceptablezcela nepřijatelný

repugnant: I find that idea totally repugnant.Ta myšlenka se mi naprosto příčí.

unimpressed: He was totally unimpressed by their performance.Jejich výkon na něj nijak nezapůsobil.

celkový: total number, totalcelkový počet

částka: amount to sth, celkem total sthdosáhnout/dosahovat částky kolik

čítat: having, numbering sth, celkově totalling sthčítající kolik

množství: the total (amount)celkové množství

rozdílný: totally different, přen. worlds apartzcela rozdílný

součet: sum/grand totalcelkový součet

souhrn: in total, overall, altogetherv souhrnu celkově

úplný: total eclipseastron. úplné zatmění

všechen, všechna, všechno: altogether, in total, ne víc než no more thanvšeho všudy

suma: total sumcelková suma

unesený: I was totally blown away., It totally blew me away.Byl jsem (z toho) úplně unešený.

výše: the total (amount), rozsah full extentcelková výše

Eva: žert. in one's birthday suit, without a stitch on, totally nakedv rouše Evině

hrát: be of no importance, be totally irrelevantnehrát roli nemít význam

němota: totally drunk, slang. blotto, hovor. legless, smashed, bladderedopilý do němoty