Hlavní obsah

absolutely [ˌæbsəˈluːtlɪ]

Vyskytuje se v

absolute: absolute monarchyabsolutistická monarchie

beginner: absolute beginnerúplný začátečník

unsuitable: be absolutely unsuitable for sthvůbec se nehodit na co, k čemu

certainty: say sth with absolute certaintyříct co s naprostou jistotou

right: You are absolutely right.Máš naprostou pravdu.

absolutní: absolutní většinaabsolute majority

monarchie: absolutní/konstituční monarchieabsolute/constitutional monarchy

nadpoloviční: nadpoloviční většinaabsolute/overall majority

neomezený: neomezený vládceabsolute ruler

určitost: s naprostou určitostíwith absolute certainty

většina: absolutní většinaabsolute majority

správně: Správně!správná odpověď Correct!, Right!, přesně tak Absolutely!

unikát: být naprostý unikátbe absolutely unique

úplný: úplný začátečníkabsolute/complete beginner

určitě: zcela určitěfor sure, absolutely, definitely

zmoct: Nezmůžeš vůbec nic.There's absolutely nothing you can do.

beton: vědět co na betonbe absolutely sure about sth