Hlavní obsah

absolutely [ˌæbsəˈluːtlɪ]

Vyskytuje se v

beginner: absolute beginnerúplný začátečník

unsuitable: be absolutely unsuitable for sthvůbec se nehodit na co, k čemu

absolutely: You are absolutely right.Máte naprostou pravdu.

certainty: say sth with absolute certaintyříct co s naprostou jistotou

right: You are absolutely right.Máš naprostou pravdu.

absolutní: absolute majorityabsolutní většina

monarchie: absolute/constitutional monarchyabsolutní/konstituční monarchie

nadpoloviční: absolute/overall majoritynadpoloviční většina

neomezený: absolute rulerneomezený vládce

určitost: with absolute certaintys naprostou určitostí

většina: absolute majorityabsolutní většina

správně: správná odpověď Correct!, Right!, přesně tak Absolutely!Správně!

unikát: be absolutely uniquebýt naprostý unikát

úplný: absolute/complete beginnerúplný začátečník

určitě: for sure, absolutely, definitelyzcela určitě

zmoct: There's absolutely nothing you can do.Nezmůžeš vůbec nic.

beton: be absolutely sure about sthvědět co na beton

absolute: absolute monarchyabsolutistická monarchie