Hlavní obsah

wholly [ˈhəʊllɪ]

Vyskytuje se v

whole: the whole of sthcelý, celičký co

whole: as a wholejako celek

whole: on the wholevcelku, celkem (vzato), celkově

gale: meteor. whole galeplný vichr 10. stupeň Beaufortovy stupnice

long: the whole day longpo celý den

lot: not a (whole) lot.nijak moc, ani ne

black out: Whole cities were blacked out after the storm.Po bouři byla celá města bez světla.

cross: The road crosses the whole country.Silnice protíná celou zemi.

keep: The room is in keeping with the whole house.Pokoj ladí s charakterem celého domu.

celek: v celkuv jednom kuse in one piece, nerozbitý unbroken, jako celek as a whole, jednodílný one-piece, celkem vzato all in all, in the aggregate

celkem: celkem vzatoon the whole, all in all, by and large, in sum, all things considered

celý: mat. celé číslowhole number, integer

noc: celou nocall night long, the whole night

nota: celá notasemibreve, AmE whole note

řada: celá řada čeho škála ap.a whole range of sth

svět: celý světthe whole world

všude: všude na světěall round the world, the world over, in the whole world

vzít: celkem vzatoaltogether, on the whole, all in all, broadly speaking

život: celý životall one's life, one's whole life (long)

celý: celý denthe whole day

komplexně: Podívej se na to komplexně. jako na celekLook at the big(ger)/whole picture.

rozmontovat: Celý stroj rozmontovali.They dismantled the whole machine.

vcelku: Má vcelku pravdu.On the whole, he is right.

grunt: hovor. vzít to z gruntuúklid, změnu ap. make a clean sweep, provést v celém rozsahu go the whole hog

vycucat: vycucat si z prstu coomluvu ap. AmE make sth up out of whole cloth, číslo ap. pluck sth out of the air, obvinění ap. trump up