Hlavní obsah

whole [həʊl]

Podstatné jméno

  1. the whole of sth celý, celičký co
  2. celek

Vyskytuje se v

gale: meteor. whole galeplný vichr 10. stupeň Beaufortovy stupnice

long: the whole day longpo celý den

lot: not a (whole) lot.nijak moc, ani ne

black out: Whole cities were blacked out after the storm.Po bouři byla celá města bez světla.

cross: The road crosses the whole country.Silnice protíná celou zemi.

keep: The room is in keeping with the whole house.Pokoj ladí s charakterem celého domu.

celek: v jednom kuse in one piece, nerozbitý unbroken, jako celek as a whole, jednodílný one-piece, celkem vzato all in all, in the aggregatev celku

celkem: on the whole, all in all, by and large, in sum, all things consideredcelkem vzato

celý: whole number, integermat. celé číslo

noc: all night long, the whole nightcelou noc

nota: semibreve, AmE whole notecelá nota

řada: a whole range of sthcelá řada čeho škála ap.

svět: the whole worldcelý svět

všude: all round the world, the world over, in the whole worldvšude na světě

vzít: altogether, on the whole, all in all, broadly speakingcelkem vzato

život: all one's life, one's whole life (long)celý život

komplexně: Look at the big(ger)/whole picture.Podívej se na to komplexně. jako na celek

rozmontovat: They dismantled the whole machine.Celý stroj rozmontovali.

vcelku: On the whole, he is right.Má vcelku pravdu.

grunt: úklid, změnu ap. make a clean sweep, provést v celém rozsahu go the whole hoghovor. vzít to z gruntu

vycucat: omluvu ap. AmE make sth up out of whole cloth, číslo ap. pluck sth out of the air, obvinění ap. trump upvycucat si z prstu co

whole: the whole of sthcelý, celičký co