Hlavní obsah

complete [kəmˈpliːt]

Vyskytuje se v

confidence: have complete/every confidence in sb/sthmít (ú)plnou důvěru v koho/co

disposal: put sth at sb's (complete) disposaldát co komu (plně) dispozici

fog: be in a (complete) fogbýt (naprosto) zmaten

dotazník: vyplnit dotazníkfill in/complete a questionnaire

obraz: krevní obraz(complete) blood count

sebraný: sebrané spisycomplete works

formulář: vyplnit formulářfill out/BrE též fill in/complete a form

spis: sebrané spisy kohocomplete/collected works of sb

úplný: úplný opakthe very/complete opposite

úplný: úplný začátečníkabsolute/complete beginner

úžas: k mému úžasuto my (complete) astonishment

vyluštit: vyluštit křížovkusolve/complete/do a crossword (puzzle)