Hlavní obsah

complete [kəmˈpliːt]

Vyskytuje se v

confidence: have complete/every confidence in sb/sthmít (ú)plnou důvěru v koho/co

disposal: put sth at sb's (complete) disposaldát co komu (plně) dispozici

fog: be in a (complete) fogbýt (naprosto) zmaten

dotazník: fill in/complete a questionnairevyplnit dotazník

obraz: (complete) blood countkrevní obraz

sebraný: complete workssebrané spisy

formulář: fill out/BrE též fill in/complete a formvyplnit formulář

spis: complete/collected works of sbsebrané spisy koho

úplný: the very/complete oppositeúplný opak

úžas: to my (complete) astonishmentk mému úžasu

vyluštit: solve/complete/do a crossword (puzzle)vyluštit křížovku

complete: complete strangernaprosto cizí člověk, úplný cizinec