Hlavní obsah

perfect

Vyskytuje se v

interval: hud. perfect intervalčistý interval

match: be a (perfect) match for sb/sthhodit se (skvěle) ke komu, k čemu

perfect: ling. present/past/future perfectpředpřítomný/předminulý/předbudoucí (čas)

čistě: pitch-perfect, note-perfectčistě zahraný/zazpívaný melodie ap.

předminulý: the past perfect/pluperfect (tense)ling. předminulý čas

příčestí: past/perfect participlepříčestí minulé

bezvadně: It looks great/perfect.Vypadá to bezvadně.

cizí: (perfect) stranger(naprosto) cizí člověk

ovládat: Her command of both languages is perfect.Ovládá oba jazyky bezvadně.

ulitý: be a perfect fit, fit like a glovepadnout jako ulitý

výborný: Well, that's great!, That's just perfect!iron. Tak to je výborný!

dokonalý: Nobody is perfect.Nikdo není dokonalý.

stvořený: perfect, tailor-made for sb/sthjako stvořený pro koho/co