Hlavní obsah

full [fʊl]

Vyskytuje se v

bean: full of beansplný energie, v nejlepší náladě, rozpustilý

blast: on full blastna plné pecky, na plno, na maximální výkon hrát ap.

book: be fully booked/booked solid/booked upbýt plný/(plně) obsazený hotel ap.

brim: full to the brimbýt plný až po okraj nádoba ap.

circle: come/turn full circlevrátit se zpět na začátek/do počátečního bodu cyklický vývoj

flow: in full flowv plném proudu, rozjetý činnost

full-time: full timekonec zápasu

full-time: full-time jobpráce na plný úvazek

hand: have one's hands full with sthmít plné ruce práce s čím

steam: full steam aheadplnou parou vpřed, na plno kupředu, na plný plyn vyvíjet se ap.

strength: at full strengthv plné síle s plným stavem vojska ap., v plném počtu tým ap.

stretch: at full stretchco nejvíce nataženou rukou

stretch: at full stretchnaplno, ze všech sil, s plným nasazením

swing: in full swingv plném proudu, v chodu

throttle: at full throttlena plný plyn jet, žít ap.

tilt: (at) full tiltplnou rychlostí, naplno

beard: full beardplnovous

board: full boardplná penze

-breasted: full-breasteds plnými ňadry žena

career: in full careerv plné rychlosti, v plném proudu

charged: fully chargedplně nabitý baterie ap.

detail: in full detail(s)se všemi podrobnosti, zcela dopodrobna

employment: (be in) full/part-time employment(pracovat na) plný/částečný úvazek

equipped: fully-equippedplně vybavený

extent: to the fullest extent of the lawpodle všech příslušných zákonů stíhaný ap., v plném rozsahu zákona

faculty: in full possession of one's facultiesplně schopný ovládající všechny smysly

fig: in full figvyfiknutý, v plné parádě oblečený

full dress: full dress uniformslavnostní uniforma

full-length: lie full-lengthležet natažený/jak dlouhý tak široký

full-size: motor. full-size spare tyre/AmE tireplnohodnotná rezerva pneumatika

full-time: full-time staffzaměstnanci (pracující) na plný úvazek

full-time: full-time scorekonečný stav, konečné skóre zápasu ap.

justification: full justificationzarovnání do bloku

licence: full (driving) licenceplnohodnotný řidičský průkaz po složení zkoušek

moon: full-of-the-moon, full moonúplněk

page: full-pagecelostránkový reklama

pity: be full of pity for sbupřímně litovat koho

possession: in (full) possession of one's facultieszcela při smyslech, při plném vědomí

praise: be full of praise for sbnešetřit chválou na koho

proportion: at full proportionve skutečné velikost

refund: full refund, refund in fullvrácení celé částky

sail: in (full) sails napnutými plachtami

sight: in full sight of sbkomu zcela na očích, přímo před očima komu neskrývaně ap.

sister: full sistervlastní sestra

sprung: fully sprungplně odpružený, celoodpružený

stacked: stacked full of sthi přen. nabitý čím, plný čeho

term: birth at (full) termporod v (řádném) termínu

threaded: fully threadedcelozávitový šroub ap.

truckload: less-than/full truckload shippingdokládka/celovozová přeprava

backing: have the full backing of sb/sthmít plnou podporu koho/čeho

fully: Fully 30% of the poor ...Celých 30% chudých lidí ...

celovečerní: celovečerní filmfull-length film/AmE movie, hlavní promítaný feature film

celý: celé jméno úplnéfull name

denní: denní (řádné) studiumfull-time study

hýřit: hýřit všemi barvamibe full of colours, be ablaze with colour, be of every colour of the rainbow

míra: dát dobrou/špatnou míru nalít ap.give full/short measure

na: na plný plynat full throttle

penze: plná penze hotelová ap.full board, AmE American plan

plně: plně vybavenýfully-equipped

plný: plné jízdnéfull fare

plný: voj. plná polnífull combat gear

plný: (práce na) plný úvazekfull-time job

plyn: na plný plyni přen. at full throttle

podrobnost: do (všech) podrobností vysvětlit ap.in (full) detail

polní: plná polnífull kit/combat gear

proud: být v plném proudube in full swing/flow/flood

rozsah: v plném rozsahufully, in its entirety

rychlost: velkou/plnou rychlostíat high/full speed

šetřit: nešetřit chválou na koho/cobe full of praise for sb

těžkooděnec: policejní těžkooděncipolice in riot/full gear

úvazek: (pracovat na) plný/poloviční úvazekwork full-time/part-time, (be in) full-time/part-time employment

úvazek: práce na částečný/plný úvazekpart-time/full-time job

vědomí: být (plně) při vědomíbe (fully) conscious

vlastní: vlastní bratřifull/blood brothers

výčitka: mít výčitky (svědomí)be full of remorse, feel pangs of conscience

vyhledávání: výp. fulltextové vyhledávánífull text search

vyprodaný: div. vyprodaný sálfull house

zbroj: v plné zbrojiin full armour

zbytek: beze zbytkucompletely, fully

životní: v životní velikostilife-size(d), full-size(d)

energie: plný energiefull of energy

naplno: jet naplno výroba ap.operate at full capacity

pecka: Měl rádio puštěné na plný pecky.He had the radio on at full blast.

plno: Hotely mají plno.The hotels are full up.

plný: plný životafull of life

pusa: mluvit s plnou pusoutalk with one's mouth full

tučný: tučný sýrrich cheese, full/high-fat cheese

úplněk: za úplňkuat (the) full moon

úplný: úplná verzefull version

ústup: být (zcela) na ústupu armádabe in (full) retreat