Hlavní obsah

backing [ˈbækɪŋ]

Vyskytuje se v

back: back ontosth sousedit zadní částí, zezadu sousedit s čím, být zadní stranou k čemu budova ap.

back: back and forthtam a zpět/zpátky, sem a tam pohybovat se ap.

back: behind sb's backza čími zády posmívat se ap.

back: break the back of sthzdolat nejobtížnější část čeho úkolu

back: back to frontobráceně, předkem dozadu, naopak svetr ap.

back: Get off my back!Dej mi pokoj/svátek!, Nech mě žít!, Přestaň se po mně vozit! přestaň mě kritizovat, buzerovat ap.

back: You scratch my back and I'll scratch yours.Ty pomůžeš mně, já zas tobě., Ruka ruku myje.

back: be glad to see the back of sbtěšit se, až vypadne kdo

back: turn one's back on sb/sthobrátit se ke komu, k čemu zády, opustit koho/co, ignorovat koho/co

backdoor: back doorzadní vchod

back room: back-roomzákulisí politické ap.

back room: back-roomzákulisní dohoda ap.

back street: back streetsupadající čtvrť

back up: back sb uppodpořit koho

back up: back sb upkrýt koho při lži ap.

beat: beat off, beat backodrazit útok

bump: come (back) down to earth with a bumpdopadnout tvrdě na zem, vrátit se (rázem) do tvrdé reality

call back: call sb backzavolat nazpátek komu

creep: creep in/backvloudit se chyba ap., vkrást se, vplížit se

door: do sth by the back doordělat co tajně, pokoutně

duck: (like) water off a duck's backjako házet hrách na stěnu

get back: get back tosb ozvat se zpět komu, zpátky zkontaktovat koho e-mailem ap.

get back: get sth backdostat/získat zpět/zpátky co

get back: get back at sb, get sb backvrátit to, oplatit to, pomstít se komu

give back: give sth backto sb vrátit, dát zpět co komu

hark back: hark back tosth vycházet z čeho, odvolávat se na co, být inspirovaný čím z minulosti

hark back: hark back tosth kniž. vracet se, vrátit se k čemu v myšlenkách ap.

hold back: hold sb/sth backzadržet, zadržovat koho/co, (za)bránit (v tom) komu

hold back: hold sth backponechat si (v rezervě), podržet si zásoby ap.

hold back: hold sth backzamlčet, zatajit co

keep back: keep sth backzamlčet, zatajit co

knock back: knock sb backsrazit, posunout zpět, zbrzdit koho v pokroku

knock back: knock sb backstát koho kolik

lorry: It has fallen off the back of a lorry.Je to kradené/za pět prstů. zboží

mind: cast one's mind back to sthvzpomínat na co, vrátit se ve vzpomínkách kam

own: get one's own back on sboplatit to, vrátit to komu, vyřídit si účty s kým něco špatného

pare: pare (down)/(back)sth zredukovat, snížit, osekat co

pay back: pay sb backfor sth oplatit komu co odplatou

prune: prune (back)sth prořezat, prostříhat co strom ap.

prune: prune (back)sth přen. omezit, zredukovat co nepotřebné ap.

put back: put sth backodložit, posunout na později událost

put back: put sth backdát zpátky co jak bylo dříve

ring back: ring sb backzavolat komu zpátky

seat: take a back seatustoupit do pozadí, hrát druhé housle přenechat rozhodování ap. ostatním

set back: set sb backsth hovor. stát koho co, přijít koho na kolik o ceně

set back: set sth backodsunout dozadu, odsadit co oproti jiným ap.

sew: sew sth back (on)přišít co utržené ap.

small: small of the backkříž dolní část zad

square: back to square oneznovu na začátku, znovu od píky v řešení problému ap.

stab: stab sb in the backvrazit komu nůž do zad, dát komu ránu pod pás

take back: take sth backvrátit, odnést zpět špatné zboží do obchodu ap.

take back: take sth backvzít co zpět, odvolat co prohlášení ap.

throw back: throw sth backat sb připomenout, předhodit, omlátit o hlavu komu co nepříjemné z minulosti

throw back: be thrown backon sb/sth být odkázán, muset se spolehnout na koho/co

trace: trace (back)sth zjistit (zpětně) co, (vy)sledovat co původ ap.

try back: try sb backzkusit se znovu dovolat komu po neúspěšném pokusu

wall: have one's back to the wallbýt přitlačen ke zdi

arch: arch one's backhrbit se

back: step back from sthodstoupit od čeho

back: get back to normalvrátit se do normálu

back: give sth backvrátit co původnímu majiteli, na původní místo ap.

back: get sth backdostat co zpátky peníze ap.

back: take sth backvzít si co zpátky

back: put the watch/clock backpřetočit/posunout hodinky/hodiny zpět na dřívější čas

back: call backzavolat zpátky zareagovat na telefonát

back: write backodepsat na dopis

back: go back to sthvrátit se k čemu v rozhovoru ap.

back: be backbýt zpět, být zase v módě, vrátit se do módy

back: hl. AmE be back of sb/sthbýt za kým/čím

back: sit backopřít se pohodlně

back: a few years backpřed pár lety

back: back thentenkrát

back: think back to a time(za)vzpomínat na kdy

back: lie on one's backležet na zádech

back: stand back to backstát zády k sobě

back: at the back of sthvzadu čeho

back: BrE, hovor. round the backvzadu (za domem)

back: back doorzadní dveře

back: back seatzadní sedadlo auta ap.

back: back pocketzadní kapsa

back: back alleyzadní ulička mezi budovami

back: sport. back passmalá domů v kopané

-backed: union-backedpodporovaný odbory

-backed: gold-backed currencyměna krytá/podložená zlatem

-backed: straight-backed chairžidle s rovným opěradlem

back out: back out of the contractodstoupit od smlouvy

back street: back-street abortionsandělíčkářství

bend: bend back(wards)zaklonit se

contract: ekon. back out of the contractodstoupit od smlouvy

cover: throw back the coversodkrýt se, odhodit peřinu ze sebe