Hlavní obsah

backing [ˈbækɪŋ]

Vyskytuje se v

back: back ontosth sousedit zadní částí, zezadu sousedit s čím, být zadní stranou k čemu budova ap.

backdoor: back doorzadní vchod

back room: back-roomzákulisí politické ap.

back street: back streetsupadající čtvrť

back up: back sb uppodpořit koho

beat: beat off, beat backodrazit útok

bump: come (back) down to earth with a bumpdopadnout tvrdě na zem, vrátit se (rázem) do tvrdé reality

call back: call sb backzavolat nazpátek komu

creep: creep in/backvloudit se chyba ap., vkrást se, vplížit se

door: do sth by the back doordělat co tajně, pokoutně

duck: (like) water off a duck's backjako házet hrách na stěnu

get back: get back tosb ozvat se zpět komu, zpátky zkontaktovat koho e-mailem ap.

give back: give sth backto sb vrátit, dát zpět co komu

hark back: hark back tosth vycházet z čeho, odvolávat se na co, být inspirovaný čím z minulosti

hold back: hold sb/sth backzadržet, zadržovat koho/co, (za)bránit (v tom) komu

keep back: keep sth backzamlčet, zatajit co

knock back: knock sb backsrazit, posunout zpět, zbrzdit koho v pokroku

lorry: It has fallen off the back of a lorry.Je to kradené/za pět prstů. zboží

mind: cast one's mind back to sthvzpomínat na co, vrátit se ve vzpomínkách kam

own: get one's own back on sboplatit to, vrátit to komu, vyřídit si účty s kým něco špatného

pare: pare (down)/(back)sth zredukovat, snížit, osekat co

pay back: pay sb backfor sth oplatit komu co odplatou

prune: prune (back)sth prořezat, prostříhat co strom ap.

put back: put sth backodložit, posunout na později událost

ring back: ring sb backzavolat komu zpátky

seat: take a back seatustoupit do pozadí, hrát druhé housle přenechat rozhodování ap. ostatním

set back: set sb backsth hovor. stát koho co, přijít koho na kolik o ceně

sew: sew sth back (on)přišít co utržené ap.

small: small of the backkříž dolní část zad

square: back to square oneznovu na začátku, znovu od píky v řešení problému ap.

stab: stab sb in the backvrazit komu nůž do zad, dát komu ránu pod pás

take back: take sth backvrátit, odnést zpět špatné zboží do obchodu ap.

throw back: throw sth backat sb připomenout, předhodit, omlátit o hlavu komu co nepříjemné z minulosti

trace: trace (back)sth zjistit (zpětně) co, (vy)sledovat co původ ap.

try back: try sb backzkusit se znovu dovolat komu po neúspěšném pokusu

wall: have one's back to the wallbýt přitlačen ke zdi

arch: arch one's backhrbit se

-backed: union-backedpodporovaný odbory

backing: hud. backing vocalsdoprovodné vokály

back out: back out of the contractodstoupit od smlouvy

bend: bend back(wards)zaklonit se

contract: ekon. back out of the contractodstoupit od smlouvy

cover: throw back the coversodkrýt se, odhodit peřinu ze sebe

curtain: draw/pull back the curtainszatáhnout závěsy

entrance: side/back entranceboční/zadní vchod

far: as far back as (in) ...již v (roce) ...

feed: feed backmít odezvu, poskytovat zpětnou vazbu

fling: fling back one's headhodit hlavou dozadu

garden: back gardenzahrádka za domem

glance: glance backletmo se ohlédnout

group: backing groupdoprovodná skupina

guarantee: money-back guaranteezáruka na vrácení peněz při nespokojenosti s výrobkem

laid-back: laid-back guypohodář

lean: lean backzaklonit se, opřít se (dozadu) zády

lying: lying on backleh na zádech

money: money-back guaranteezáruka na vrácení peněz při nespokojenosti se zbožím ap.

neck: back of the neckzátylek, šíje zadní část krku

odometer: roll back the odometerstočit tachometr stav

paper: paper-backedpodlepený papírem, brožovaný

passage: hovor. back passageřiť, konečník

pedal: back pedal brakeprotisměrná brzda, torpédo na kole

pin: pin back sb's earspřišít komu uši odstávající

power: get the power back upnahodit proud, obnovit dodávku proudu

rent: rent arrears, back rentdlužné nájemné

slap: slap sb on the backpoplácat koho po zádech

slash: back slashzpětné lomítko

slick: slick one's hair backulíznout si vlasy dozadu

stand: stand aside/backustoupit stranou/dozadu

then: back thentenkrát

transport: be transported back in timepřenést se zpět v čase

turn back: turn sb backposlat zpět, vrátit koho

way: from way backz dávných dob, odedávna, již dlouho

wing: swept-back wingšípové křídlo

yard: back yarddvorek za domem

anxious: He was anxious to get back to work.Už se nemohl dočkat, až se vrátí do práce.

back off: Back off! I'll manage.Nepleť se (mi) do toho! Já to zvládnu.

cut back: You should cut back on sugar.Měl bys omezit cukry.