Hlavní obsah

basics [ˈbəɪsɪks]

Vyskytuje se v

foodstuff: basic foodstuffszákladní potraviny

model: basic modelmodel v základní výbavě auto

existenční: (guaranteed) basic income, úroveň též přen. breadline, taková mzda living wage, subsistence wageexistenční minimum

potravina: basic foodstuffszákladní potraviny

potřeba: basic necessity of lifezákladní životní potřeba

prvek: basic elementzákladní prvek

spatný: basic positionsport. stoj spatný

základ: basics, rudiments, fundamentals, the ABC of sth, osvojené vědomosti grounding in sth, nejpodstatnější prvky essentialszáklady čeho oboru ap.

základní: basic food(s)základní potraviny

ovládat: They have a basic command of English.Ovládají základy angličtiny.

pravidlo: basic rulezákladní pravidlo

vlastnost: basic characteristiczákladní vlastnost

zakotvit: Basic rights are protected by the constitution.Základní práva jsou zakotvena v ústavě.