Hlavní obsah

basically [ˈbeɪsɪkəlɪ]

Vyskytuje se v

foodstuff: basic foodstuffszákladní potraviny

model: basic modelmodel v základní výbavě auto

existenční: existenční minimum(guaranteed) basic income, úroveň též přen. breadline, taková mzda living wage, subsistence wage

jednoduše: jednoduše řečenoin simple terms, basically

podstata: v podstatěv zásadě basically, in essence, essentially, fundamentally, vlastně in (actual) fact, virtually, přísně vzato strictly speaking

potravina: základní potravinybasic foodstuffs

potřeba: základní životní potřebabasic necessity of life

prvek: základní prvekbasic element

spatný: sport. stoj spatnýbasic position

základ: základy čeho oboru ap.basics, rudiments, fundamentals, the ABC of sth, osvojené vědomosti grounding in sth, nejpodstatnější prvky essentials

základní: základní potravinybasic food(s)

základní: základní potřebybasic needs, basics

zásada: v zásaděbasically

ovládat: Ovládají základy angličtiny.They have a basic command of English.

pravidlo: základní pravidlobasic rule

vlastnost: základní vlastnostbasic characteristic

zakotvit: Základní práva jsou zakotvena v ústavě.Basic rights are protected by the constitution.