Hlavní obsah

jednoduše

Příslovce

  1. (prostě) simply(oděný ap.) plainlyjednoduše řečenoin simple terms, basicallyprostě a jednoduše proto, že ...purely and simply because ...
  2. (lehce) easily

Vyskytuje se v

jednoduchý: ling. věta jednoduchásimple sentence

jednoduchý: jednoduchá jízdenkaBrE single ticket, AmE one-way ticket

jednoduchý: mat. jednoduchý zlomeksimple fraction

jednoduchý: jednoduché účetnictvísingle-entry accounting

jízdenka: jednoduchá jízdenka jen tamsingle/AmE one-way ticket

lístek: jednoduchý lístek jen tamsingle ticket

prostě: prostě a jednodušepurely and simply

řádkování: jednoduché řádkovánísingle spacing

účetnictví: ekon. jednoduché/podvojné účetnictvísingle-entry/double-entry bookkeeping/accounting

zlomek: jednoduchý zlomeksimple/common/vulgar fraction

easy: in an easy mannerjednoduše, jednoduchým způsobem

fare: single/AmE one-way farejednoduché jízdné

machine: simple machinejednoduchý stroj kladka ap.

mechanical: mechanical powersjednoduché stroje páka, kladka, nakloněná rovina ap.

simply: quite simplycelkem jednoduše

single: single ticketjednoduchá jízdenka jen tam

term: in simple termsjednoduše řečeno

ticket: one-way ticketjednoduchá jízdenka

if: If only it were that simple!Kéž by to bylo tak jednoduché!

to: There's nothing to it.Nic na tom není., To je jednoduché.