Hlavní obsah

easily [ˈiːzɪlɪ]

Odvozená slova

easy

Vyskytuje se v

easy: easy on the earnenáročný, příjemný na poslech hudba ap.

easy: easy come, easy golehce nabyl, lehce pozbyl majetek

easy: Easy does it.Opatrně., Pomalu., Zlehka. při přemísťování velkého předmětu ap.

easy: go easy on sthšetřit s čím, nepřehánět to s čím s alkoholem ap.

easy: go easy on sbbýt hodný na koho

easy: easier said than doneto se lehko řekne, (ale udělat to), ono to není jenom tak

easy: take it easynedělat si starosti, nenamáhat se

rest: can rest easymoci být v klidu, nemuset si dělat starosti

way: the easy way outnejjednodušší způsob, jak se z toho vyvléct

conscience: with an easy consciencebez výčitek (svědomí)

easy: in an easy mannerjednoduše, jednoduchým způsobem

easy: easy to maintainnenáročný na údržbu, snadno udržovatelný výrobek, materiál

easy: sth made easyzjednodušený co proces, úkol, výklad ap.

easy: voj. Stand easy!Pohov! s rukama volně

easy: be easy about sthbrát co v pohodě, nedělat žádné drama z čeho

easy: easy on the eyepříjemný na pohled, hezky přehledný rozložení ap.

going: easy goingsnadný postup, přen. pohoda, brnkačka co jde snadno

handle: easy to handlesnadno ovladatelný, se kterým se lehce pracuje

lady: lady of easy virtuesžena lehkých mravů

money: ekon. easy money policypolitika levných peněz

reach: within (easy) reachna dosah, (snadno) dosažitelný, lehce dostupný pozicí či cenou

accomplish: easy to accomplishsnadno dosažitelný

any: It's not any easier.Není to o nic snazší.

easy: That's easy for you to say.To se ti lehce řekne.

easy: He is an easy person to get along with.Je snadné s ním vyjít.

make: It will make your life easier.Usnadní ti to život.

make: He makes friends easily.Snadno se spřátelí.

more: more easilysnadněji

easy: Take it easy!To chce klid!, Nevzrušuj se!

say: Easier said than done.Ono se to snadno řekne. ale horší je to udělat