Hlavní obsah

smoothly [ˈsmuːðlɪ]

Vyskytuje se v

smooth: smooth the pathtowards sth připravit cestu čemu k cíli, for sb/sth ulehčit to komu/čemu

muscle: striated/smooth musclepříčně pruhovaný/hladký sval

smooth: smooth runninghladký/klidný chod

wear: wear smoothohladit se užíváním

feel: The metal felt smooth.Kov byl na dotek hladký.

go: It's going smoothly.Jde to hladce.

hladce: jít hladcego smoothly, be going swimmingly

drátek: jít jako na/po drátkáchrun on oiled wheels, go like clockwork, go smoothly, mít účinek work like a charm

vyšlapat: vyšlapat komu cestičkupave/smooth the way for sb

vyžehlit: vyžehlit si to u kohosmooth sb's ruffled feathers, urovnat vztahy patch things up, smooth things out with sb

žehlit: přen. žehlit si to u kohosmooth sb's ruffled feathers, vynahradit try to make it up to sb