Hlavní obsah

freely [ˈfriːlɪ]

Vyskytuje se v

break: break free of sthosvobodit se, odpoutat se od čeho, uvolnit se z čeho

charge: free of chargezdarma, bez poplatku, gratis

free: -freebez čeho, neobsahující co přísady ap.

free: free osf from sthvymanit se, vyvázat se z čeho

free: free (up)sb/sth uvolnit koho/co k jiné činnosti

free: feel free to do sthnebát se, neostýchat se, klidně udělat co

free: for freezadarmo, zdarma, bez poplatku

rein: give (a) free rein to sb/sthdát volnou ruku komu, nijak neomezovat koho/co jednání lidí

wrench: wrench osf free(out) of/from sth vytrhnout se, vyškubnout se z čeho

additive: additive-freebez přísad

admission: free admissionvstup zdarma

bail: release/free sb on bailpropustit koho na kauci

barrier: barrier-freebezbariérový výtah ap.

caffeine: caffeine-freebez kofeinu

climber: free climbervolnolezec

climbing: free climbingvolné lezení

commercial: commercial freebez reklamy vysílání ap.

competition: free/unfair competitionvolná/nekalá soutěž

electron: free electronvolný elektron

entry: free entryvstup zdarma

free: ekon. free deliverybezplatné dodání

free: ekon. free on board/rail/truckvyplaceně na palubu/vagón/nákladní auto prodejce hradí všechny náklady až do okamžiku naložení zboží

free: ekon. free economyekonomika volného trhu

free: ekon. free entryvolný vstup, celní prohláška ke zboží nepodléhajícímu clu

free: free diverpotápěč bez dýchacího přístroje

free: free playvůle pohybu mechanické součástky, přen. volnost, svoboda míra svobody jednání ap.

free: leave sb free to do sthdát komu volnost/volnou ruku v čem

free: break free, get freeosvobodit se, přen. vymanit se

free: alcohol-freebez alkoholu

free: tax-freeosvobozený od daně

free kick: take a free kickzahrát volný kop

free market: ekon. free-market economyhospodářství volného trhu

gluten: gluten-freebezlepkový

immersion: sport. free immersionvolný ponor

indirect: sport. indirect free kicknepřímý volný kop

kick: sport. free kickvolný kop

lint: lint-freenežmolkující, žmolky netvořící látka ap.

maintenance: maintenance freebezúdržbový

make-up: make-up freebez makeupu nenalíčená

pass: free rail passrežijní jízdenka na vlak

phosphate: phosphate freebezfosfátový

problem: problem-freebezproblémový

range: free rangevolný výběh pro dobytek ap.

rust: rust-freenerezavý, nezrezivělý, bez rzi

set: set sb freeosvobodit, vysvobodit koho

shipping: free shippingdoručení zdarma

silicone: silicone-freebez silikonu

smoke: smoke-freenekuřácký, nezakouřený

taint: free from taintbez poskvrny, nezkažený, bez úhony, bez vad

ticket: free ticketvstupenka zdarma, volná vstupenka

trade: free trade zonezóna volného obchodu

transit: free transitvolný průjezd

translation: free translationvolný překlad

will: do sth of one's own (free) will(u)dělat co z vlastní vůle

wriggle: wriggle free of the ropesvyprostit se z provazů

zone: ekon. free trade zonezóna volného obchodu

everyone: Everyone needs some free time.Všichni potřebují nějaký volný čas.

free: He cut the dog free.Odřízl psa. uvázaného ap.

free: Are you free this evening?Máš dnes večer čas?

free: Feel free to ask.Nebojte se zeptat.

scot-free: He got away scot-free.Vyvázl bez potrestání.

while: The first service is free, while the second costs $25.První služba je zadarmo, kdežto druhá stojí 25 dolarů.

bez, beze: bez kofeinu kávadecaffeinated, caffein-free

bez, beze: bez poplatkufree of charge, dálnice ap. toll-free, zdarma for free

clo: osvobozený od claduty free

čas: volný časspare/free/AmE leisure time

černý: černý pasažérfare dodger, skrytý na palubě lodi ap. stowaway, kdo se přiživuje free rider

kofein: bez kofeinudecaffeinated, caffeine-free, hovor. decaf

lezení: sport. volné lezenífree climbing

neslaný: neslaná dieta omezující příjem solisalt-free diet

osvobozený: ekon. osvobozený od daněexempt from tax, tax-exempt, příjem, zboží ap. free of tax, tax-free

poskvrna: bez poskvrny morálníuntainted, unsullied, unblemished, free from taint

potápění: volné potápěnífree-diving

přímý: sport. přímý volný kopdirect free kick

přístup: mít volný přístup k čemuhave free access to sth

styl: volný stylfree style

svoboda: být na svoboděbe free/at liberty, po útěku be at large

svoboda: pustit koho na svoboduset sb free, release sb

svobodný: polit. svobodné volbyfree elections

svobodomyslný: svobodomyslný člověkfree-thinker

trestný: sport. trestný kopfree kick

verš: lit. volný veršfree verse, vers libre

volnost: mít volnost v čemhave a free hand in sth

volný: ekon. volný trhfree market

volný: fyz. volný pádfree fall

volný: lit. volný veršfree verse, vers libre

volný: sport. volná jízda v krasobruslení ap.free skating

volný: sport. přímý volný kop v kopanédirect free kick

volný: ve (svém) volném časein one's spare/free time, mimo pracovní dobu ap. BrE in/AmE on one's own time

volný: fyz. volný elektronfree electron