Hlavní obsah

bail [beɪl]

Podstatné jméno

  1. práv.kauce soudní poplatek za propuštěnírelease/free sb on bailpropustit koho na kaucimake bailbýt propuštěn na kauci, dostat (se ven na) kauci
  2. práv.propuštění na kauci proti finanční záruce

Vyskytuje se v

bail out: bail sb outpomoci komu, vytáhnout koho z nesnází finančně

application: práv. application for bailžádost o kauci

duct: anat. bile ductžlučovod

jump: jump bailnechat propadnout kauci utéct

remand: práv. remand sb on bailpropustit koho na kauci až do procesu

kauce: release sb on bailpropustit koho na kauci

padák: parachute, z letadla v nouzi bail outseskočit (s) padákem

složit: za koho bail sb out, za co za byt ap. make a deposit on sthsložit kauci

vyskočit: bail outvyskočit s padákem nouzově

seskočit: parachute, v ohrožení letadla bail outseskočit padákem

bail: be bailedbýt propuštěn na kauci