Hlavní obsah

scot-free [ˈskɒtfriː]

Vyskytuje se v

scot-free: He got away scot-free.Vyvázl bez potrestání.