Hlavní obsah

entry [ˈentrɪ]

Podstatné jméno-ie-

  1. to sth vstup, přístup kam, do čeho, vstoupeníforce an entryvniknout násilím kamentry visavstupní vízumentry permitpovolení ke vstupugain entry to sthzískat přístup kamfree entryvstup zdarma
  2. příchod, entrée, příjezd triumfální ap.entry formpřihláška do soutěže, klubu ap. - formulář
  3. záznam, položka, zápis v knize ap.ekon. make an entry of a transactionzapsat účetní operaciekon. account entrypoložka účtu
  4. (slovníkové) heslo
  5. příspěvek do soutěže ap.closing date for entriesuzávěrka soutěže pro zasílání příspěvků
  6. publ.(celkový) počet účastníků v soutěži ap.attract a huge entrypřilákat velké množství účastníků
  7. účast v soutěži ap.
  8. vchod, vjezd, vstup
  9. hud.nástup nástroje, hlasu

Vyskytuje se v

entry: no entryzákaz vstupu, vstup zakázán nápis

book: ekon. book entryúčetní položka

forced: práv. forced entrynásilné vniknutí

form: entry formpřihláška do klubu ap.

free: ekon. free entryvolný vstup, celní prohláška ke zboží nepodléhajícímu clu

multiple: multiple entry visavícevstupní vízum

port: port of entrycelní přístav

re-entry: re-entry visanávratové vízum pro výjezd a návrat do dané země

triumphal: triumphal entrytriumfální vjezd

visa: entry visavstupní vízum

jednoduchý: single-entry accountingjednoduché účetnictví

podvojný: double-entry bookkeepingpodvojné účetnictví

účetnictví: single-entry/double-entry bookkeeping/accountingekon. jednoduché/podvojné účetnictví

vízum: apply for an entry/exit/transit visa(za)žádat o vstupní/výjezdní/tranzitní vízum

vjezd: No EntryZákaz vjezdu

vstup: admission free, free entry/admissionvstup volný/zdarma

vstupní: (multiple) entry visa(vícenásobné) vstupní vízum

vstupovat: Don't enter!, vstup zakázán No entry!, Keep out!Nevstupovat!

zákaz: no admission/entry, o střežené oblasti ap. Restricted Areazákaz vstupu

double-entry: double-entry accounting/bookkeepingpodvojné účetnictví