Hlavní obsah

visa [ˈviːzə]

Podstatné jméno

  • vízumvisitor's/tourist visaturistické vízumentry visavstupní vízumapply for a visa(za)žádat o vízumvisa applicantžadatel o vízumvisa requirementsvízové požadavky

Vyskytuje se v

přistěhovalecký: požádat o přistěhovalecké vízumapply for an immigration c!visa

trvalý: trvalé vízumpermanent c!visa

vstupní: (vícenásobné) vstupní vízum(multiple) entry c!visa

žadatel: žadatel o práci/vízumjob/c!visa applicant

entry: entry visavstupní c!vízum

multiple: multiple entry visavícevstupní c!vízum

re-entry: re-entry visanávratové c!vízum pro výjezd a návrat do dané země

refusal: visa refusalneudělení c!víza

transit: transit visaprůjezdní c!vízum

visa: visitor's/tourist visaturistické c!vízum

visitor: visitor's visanávštěvnické c!vízum

grant: He was granted a visa.Dostal c!vízum.

vízum: (za)žádat o vstupní/výjezdní/tranzitní vízumapply for an entry/exit/transit c!visa