Hlavní obsah

admission [ədˈmɪʃən]

Podstatné jméno

  1. to sth vstup, přijetí, přístup kam do země, organizace ap.apply for admission to sth(po)žádat o přijetí, hlásit se kamadmissionspřijímání nových studentů ap., přijímací řízenímed. hospital admissionhospitalizace, přijetí do nemocniceadmission testspřijímací testy
  2. admissions přijatí (studenti) na univerzitu ap.
  3. admission (fee) vstupnéfree admissionvstup zdarma
  4. přiznání nepříjemného ap., připuštění chyby ap.By her own admission, ...Jak sama připouští/připustila, ...

Vyskytuje se v

exam: entrance/admission examspřijímací zkoušky

přístup: gain access/admission (in)to sthzískat přístup kam

řízení: admissions, zkouška entrance examinationpřijímací řízení

volný: free admission/entrance, admission freevstup volný bez vstupného

vstup: admission free, free entry/admissionvstup volný/zdarma

zákaz: no admission/entry, o střežené oblasti ap. Restricted Areazákaz vstupu

hlásit se: apply for admission to a university, AmE apply to collegehlásit se na vysokou školu

přihlásit se: apply for admission to university, AmE apply to collegepřihlásit se na vysokou školu

přihláška: apply for admissionpodat si přihlášku o přijetí

admission: admissionspřijímání nových studentů ap., přijímací řízení