Hlavní obsah

přijetí

Vyskytuje se v

podmínka: podmínky přijetíconditions of acceptance

přijet: přijet na návštěvu ke komucome to visit sb

přijmout: být přijat kam za členabe accepted/admitted/received into sth

přijmout: být přijat na univerzitube admitted to university, gain entrance to university

: Přijede až zítra.He won't come until tomorrow.

načas: Vlak přijel načas.The train arrived on time.

omluva: Přijměte prosím moji omluvu.Please accept my apology.

opatření: učinit/přijmout (potřebná) opatřenítake/adopt measures, přípravy ap. make provision for sth

pozvání: přijmout/odmítnout pozvání od kohoaccept/decline sb's invitation

přihláška: podat si přihlášku o přijetíapply for admission

přijet: Přijeli jsme do Londýna v ...We arrived in/reached London at ...

přijet: V kolik má ten vlak přijet?What time is the train due?

přijmout: To nemohu přijmout.I can't accept it.

přijmout: Přijměte prosím moji omluvu.Please accept my apology.

teprve: Přijel teprve před týdnem.He came only a week ago., He didn't come until a week ago.