Hlavní obsah

schválení

Vyskytuje se v

parlament: Návrh prošel/byl schválen parlamentem.The bill has been passed by the parliament.

schválit: Musí to být schváleno předsedou.It must be approved by the chairman.

zákon: schválit zákonpass a law

approval: letter of approvalpísemné schválení, písemný souhlas

approval: with the approval of sbse schválením koho

assent: give one's assent to sth(oficiálně) schválit co

proposal: approve/reject the proposalschválit/zamítnout návrh

request: grant a requestvyhovět žádosti, schválit žádost

submit: submit sth for sb's approvalpředložit komu co ke schválení

thumbs-up: give the thumbs-up to sthhovor. dát zelenou čemu, schválit, být pro co