Hlavní obsah

schválit

Vyskytuje se v

parlament: The bill has been passed by the parliament.Návrh prošel/byl schválen parlamentem.

zákon: pass a lawschválit zákon

assent: give one's assent to sth(oficiálně) schválit co

proposal: approve/reject the proposalschválit/zamítnout návrh

request: grant a requestvyhovět žádosti, schválit žádost

thumbs-up: give the thumbs-up to sthhovor. dát zelenou čemu, schválit, být pro co

schválit: It must be approved by the chairman.Musí to být schváleno předsedou.