Hlavní obsah

request [rɪˈkwest]

Podstatné jméno

  1. for sth žádost, prosba o co o peníze ap., požadavekrequest stopzastávka na znamenírequest songpísnička na přánímake a request for sthvznést požadavek/žádost, požádat o cogrant a requestvyhovět žádosti, schválit žádostrequest for paymentžádost o zaplacení
  2. píseň/skladba na přání v rádiu

Vyskytuje se v

put in: zažádat, podat žádost o coput in a request for sth

quotation: cenová poptávka dodavatelirequest for quotation

disallow: Moje žádost byla zamítnuta.My request was disallowed.

pending: Je tady na vyřízení své žádosti o azyl.He is here pending his request for asylum.

přání: vyslechnout čí přáníhear sb's request

souhlas: požádat koho o souhlasask sb for permission, form. request sb's consent

upomenout: upomenout koho o vrácení čehorequest/ask sb to return sth

zastávka: zastávka na znameníautobusová request/AmE flag/železniční AmE whistle stop

znamení: zastávka na znamenírequest/AmE flag stop

žádost: na žádost koho na přáníat the request of sb, at sb's request

na: na čí přáníat sb's request

request: zastávka na znamenírequest stop