Hlavní obsah

request [rɪˈkwest]

Podstatné jméno

  1. for sth žádost, prosba o co o peníze ap., požadavekrequest stopzastávka na znamenírequest songpísnička na přánímake a request for sthvznést požadavek/žádost, požádat o cogrant a requestvyhovět žádosti, schválit žádostrequest for paymentžádost o zaplacení
  2. píseň/skladba na přání v rádiu

Vyskytuje se v

put in: put in a request for sthzažádat, podat žádost o co

quotation: request for quotationcenová poptávka dodavateli

disallow: My request was disallowed.Moje žádost byla zamítnuta.

pending: He is here pending his request for asylum.Je tady na vyřízení své žádosti o azyl.

request: at sb's requestna čí žádost