Hlavní obsah

request [rɪˈkwest]

Podstatné jméno

  1. for sth žádost, prosba o co o peníze ap., požadavekrequest stopzastávka na znamenírequest songpísnička na přánímake a request for sthvznést požadavek/žádost, požádat o cogrant a requestvyhovět žádosti, schválit žádostrequest for paymentžádost o zaplacení
  2. píseň/skladba na přání v rádiu

Vyskytuje se v

put in: put in a request for sthzažádat, podat žádost o co

quotation: request for quotationcenová poptávka dodavateli

disallow: My request was disallowed.Moje žádost byla zamítnuta.

pending: He is here pending his request for asylum.Je tady na vyřízení své žádosti o azyl.

přání: hear sb's requestvyslechnout čí přání

souhlas: ask sb for permission, form. request sb's consentpožádat koho o souhlas

upomenout: request/ask sb to return sthupomenout koho o vrácení čeho

zastávka: autobusová request/AmE flag/železniční AmE whistle stopzastávka na znamení

znamení: request/AmE flag stopzastávka na znamení

žádost: at the request of sb, at sb's requestna žádost koho na přání

na: at sb's requestna čí přání

request: request stopzastávka na znamení