Hlavní obsah

schválený

Vyskytuje se v

jednohlasně: jednohlasně schválenýunanimously approved

parlament: Návrh prošel/byl schválen parlamentem.The bill has been passed by the parliament.

schválit: Musí to být schváleno předsedou.It must be approved by the chairman.

zákon: schválit zákonpass a law

assent: give one's assent to sth(oficiálně) schválit co

parliament: BrE Act of Parliamentzákon schválený parlamentem

proposal: approve/reject the proposalschválit/zamítnout návrh

request: grant a requestvyhovět žádosti, schválit žádost

thumbs-up: give the thumbs-up to sthhovor. dát zelenou čemu, schválit, být pro co