Hlavní obsah

přijatý

Vyskytuje se v

přijmout: být přijat kam za členabe accepted/admitted/received into sth

přijmout: být přijat na univerzitube admitted to university, gain entrance to university

omluva: Přijměte prosím moji omluvu.Please accept my apology.

opatření: učinit/přijmout (potřebná) opatřenítake/adopt measures, přípravy ap. make provision for sth

pozvání: přijmout/odmítnout pozvání od kohoaccept/decline sb's invitation

přijmout: To nemohu přijmout.I can't accept it.

přijmout: Přijměte prosím moji omluvu.Please accept my apology.

accept: accept sb's invitationpřijmout čí pozvání

accept: accept the consequences of sthpřijmout následky čeho

admittance: gain admittancezískat přístup, být přijat, moci vstoupit

appointment: take up an appointment as sbpřijmout místo koho

bear: bear the responsibility for sthnést/přijmout odpovědnost za co

decision: take a decisionpřijmout rozhodnutí

denial: be in denial of sthodmítat/nechtít přijmout/si připustit co nepříjemnou pravdu ap.

dishonour: dishonoured chequenepřijatý šek odmítnutý při předložení

holy orders: take holy orderspřijmout svěcení stát se knězem

measure: take measures to do sth, against sthpřijmout opatření, podniknout kroky k/proti čemu, zakročit proti čemu

place: get a placebýt přijat kam, dostat místo kde v týmu ap.

remedial: take remedial actionpodniknout kroky k nápravě, přijmout nápravná opatření

reservation: accepted with reservationspřijat(ý) s výhradami

take: take sb into one's own familypřijmout za vlastního, adoptovat koho dítě

taker: risk takerkdo je ochoten přijmout riziko, přen. hráč

through: go throughprojít, být přijat návrh ap.

apology: Please accept my apologies.Přijměte prosím moji omluvu.

wanted: help wantedpřijmeme/hledáme výpomoc

would: She wouldn't accept his gift.Nechtěla přijmout jeho dar.

receive: be received into sthbýt přijat kam za člena ap.