Hlavní obsah

receive [rɪˈsiːv]

Vyskytuje se v

blow: Dostal ránu do obličeje.He received a blow to the face.

letter: dostat dopisreceive a letter

dávka: pobírat dávkyreceive benefits

důchod: pobírat důchodreceive/draw a pension

podpora: pobírat podporu v nezaměstnanostireceive unemployment benefits, BrE receive job seeker's allowance

prémie: dostat prémiireceive bonus

přijmout: být přijat kam za členabe accepted/admitted/received into sth

obdržet: Obdrželi jste náš dopis?Did you receive our letter?

přijít: Přišel mi dopis.I (have) received a letter.

vyfasovat: vyfasovat doživotíreceive a life sentence

receive: utrpět ztrátureceive a loss