Hlavní obsah

accept [əkˈsept]

Vyskytuje se v

reservation: accepted with reservationspřijat(ý) s výhradami

ultimatum: accept an ultimatumpodvolit se ultimátu

accepted: generally accepted definitionobecně uznávaná definice

apology: Please accept my apologies.Přijměte prosím moji omluvu.

had: Had I known that, I wouldn't have accepted it.Kdybych to býval věděl, nebyl bych na to přistoupil.

would: She wouldn't accept his gift.Nechtěla přijmout jeho dar.

přijmout: být přijat kam za členabe accepted/admitted/received into sth

brát: (Já to) beru.dohodnuto It is a deal., jdu do toho I am in., přijímám I accept.

omluva: Přijměte prosím moji omluvu.Please accept my apology.

podmínka: přistoupit na čí podmínkyagree to sb's terms, accept sb's terms/conditions

pozvání: přijmout/odmítnout pozvání od kohoaccept/decline sb's invitation

přijmout: To nemohu přijmout.I can't accept it.

přijmout: Přijměte prosím moji omluvu.Please accept my apology.