Hlavní obsah

admit [ədˈmɪt]

Vyskytuje se v

hospital: be admitted/taken to hospitalbýt hospitalizován pacient

error: admit one's errorpřiznat svou chybu

přijmout: be accepted/admitted/received into sthbýt přijat kam za člena

připouštět: I admit to being lazy.Připouštím, že jsem líný.

připustit: I must admit that ...Musím připustit, že ...

uznat: admit one's mistakeuznat (svou) chybu

uznávat: I admit that ...Uznávám, že ...

admit: She was admitted to hospital with internal injury.Byla hospitalizována s vnitřním zraněním.