Hlavní obsah

admit [ədˈmɪt]

Vyskytuje se v

hospital: be admitted/taken to hospitalbýt hospitalizován pacient

error: admit one's errorpřiznat svou chybu

přijmout: být přijat kam za členabe accepted/admitted/received into sth

přijmout: být přijat na univerzitube admitted to university, gain entrance to university

připouštět: Připouštím, že jsem líný.I admit to being lazy.

připustit: Musím připustit, že ...I must admit that ...

uznat: uznat (svou) chybuadmit one's mistake

uznat: Musíš uznat, že ...You have to admit ...

uznávat: Uznávám, že ...I admit that ...