Hlavní obsah

permit

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

building: building permit/materialstavební povolení/materiál

disabled: disabled badge/parking permit(parkovací) karta pro (tělesně) postižené

entry: entry permitpovolení ke vstupu

operator: operator's permitprovozovací licence, povolení k provozování

residence: residence permitpovolení k (trvalému) pobytu

special: special permitzvláštní povolení

weather: weather permittingkdyž počasí dovolí, za příznivého počasí

zoning: zoning permitúzemní rozhodnutí

pobyt: povolení k (trvalému) pobytupermanent residence permit

povolení: pracovní povoleníwork(ing) permit

povolení: stav. stavební povoleníbuilding permit

povolenka: rybářská povolenkafishing permit

pracovní: pracovní povoleníwork(ing) permit, hovor. work(ing) papers

rybářský: rybářský lístekfishing permit/licence, angling license

stavební: stavební povoleníbuilding permit, BrE planning permission

povolení: udělit komu povolení k čemugive/grant sb permission, permit sb to do sth