Hlavní obsah

permit

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

building: building permit/materialstavební povolení/materiál

disabled: disabled badge/parking permit(parkovací) karta pro (tělesně) postižené

entry: entry permitpovolení ke vstupu

operator: operator's permitprovozovací licence, povolení k provozování

residence: residence permitpovolení k (trvalému) pobytu

special: special permitzvláštní povolení

weather: weather permittingkdyž počasí dovolí, za příznivého počasí

zoning: zoning permitúzemní rozhodnutí

pobyt: permanent residence permitpovolení k (trvalému) pobytu

povolení: work(ing) permitpracovní povolení

povolenka: fishing permitrybářská povolenka

pracovní: work(ing) permit, hovor. work(ing) paperspracovní povolení

rybářský: fishing permit/licence, angling licenserybářský lístek

stavební: building permit, BrE planning permissionstavební povolení

permit: residence permitpovolení k pobytu