Hlavní obsah

pracovní

Přídavné jméno

  • work(ing), labour(zaměstnanecký) occupationalpracovní pomůckywork aidspracovní den/dobaworking day/hourspracovní sílalabour (force), manpowerpracovní povoleníwork(ing) permit, hovor. work(ing) paperspracovní směnawork shift

Vyskytuje se v

částečný: částečný pracovní úvazekpart-time job

den: pracovní/všední denworking day, weekday, AmE work day

doba: pracovní dobaworking hours/time

místo: volná (pracovní) místajob vacancies

nedostatek: nedostatek pracovních sillabour shortage

plášť: pracovní plášťsmock, BrE overall, AmE duster, až po kotníky dust coat

podmínka: pracovní/životní podmínkyworking/living conditions

postup: pracovní postupworking procedure, method of operation

povolení: pracovní povoleníwork(ing) permit

pružný: pružná pracovní dobaflexible working hours

příjem: pracovní příjemearned income

příležitost: pracovní příležitostjob opportunity, volné místo vacancy, opening

řád: pracovní řádworking rules

sešit: pracovní sešit s předepsanými úlohamiworkbook

schůzka: obchodní/pracovní schůzkabusiness appointment

síla: pracovní sílalabour force, pracovník hand, worker, zaměstnanci personnel

smlouva: ekon. pracovní smlouvaemployment contract, contract of employment

volný: volná (pracovní) místajob vacancies, openings

zatížení: pracovní zatíženíworkload

dlouhý: delší pracovní dobalonger working hours

obsadit: obsadit volné (pracovní) místofill a vacancy

poměr: ukončit pracovní poměrterminate employment

ability: platební/pracovní schopnostekon. ability to pay/work

assignment: pracovní/školní úkolwork/school assignment

attitude: přístup k práci osobní, pracovní morálkaattitude to work, work(ing) attitude

auxiliary: pomocná pracovní sílaauxiliary labour

boot: pracovní boty těžké, bagančatawork boots

camp: pracovní táborlabour camp

commitment: pracovní nasazení pracovní ochota a oddanostwork commitment

condition: podmínky pracovní smlouvyconditions of employment

contract: smluvní práce, smluvní pracovní činnost, smluvní výkon (činnosti)ekon. contract work

creation: tvorba pracovních místjob creation

disability: pracovní neschopnost hl. v důsledku pracovního úrazuindustrial disability

dissatisfaction: nespokojenost s prací, pracovní nespokojenostjob dissatisfaction

earn: pracovní příjemekon. earned income

employment: pracovní smlouvaemployment contract

environment: pracovní prostředíworking environment

finishing: konec pracovní dobyfinishing time

fitness: práceschopnost, pracovní způsobilostfitness for work

group: pracovní skupinawork group

inability: pracovní neschopnostinability to work

incapacity: pracovní neschopnostincapacity for work

industrial: pracovní úrazindustrial injury

job: volná pracovní místajob vacancies

jobless: (hospodářské) oživení bez pracovních příležitostí s přetrvávající nezaměstnanostíjobless recovery

labour: mzdové náklady, náklady na pracovní síluekon. labour costs

long: delší pracovní dobalonger working hours

low: nízká pracovní pozicelow-level job

lunch: pracovní obědworking/business lunch

manpower: odborná pracovní sílaskilled manpower

occupational: pracovní školeníoccupational training

operating: pracovní postupoperating procedure

permanent: (pracovní) smlouva na dobu neurčitoupermanent contract

permit: udělit pracovní povolenígrant a work permit

redundancy: vynucené ukončení pracovního poměruekon. compulsory redundancy

satisfaction: spokojenost se zaměstnáním, pracovní uspokojeníjob satisfaction

scratch: poznámkový bloček, skicák hl. trhací, výp. pracovní paměťAmE scratch pad

secondary: vedlejší pracovní poměrsecondary employment

shoe: pracovní obuvwork shoes

staffing: obsazenost pracovních míststaffing levels

surface: pracovní plochawork surface

termination: rozvázání/ukončení pracovního poměrutermination of employment

unearned: nepracovní příjem z kapitálového podílu ap.ekon. unearned income

unsocial: nestandardní pracovní doba víkendy, svátky, nočníunsocial hours

week: čtyřicetihodinový (pracovní) týden40-hour week

work: (mládežnický) pracovní tábor dobrovolníků, (vězeňský) pracovní táborwork camp

worker: náhrada za pracovní úrazAmE workers' compensation

working: pracovní dobaworking hours

pracovní: pracovní pomůckywork aids