Hlavní obsah

pracovní

Přídavné jméno

  • work(ing), labour(zaměstnanecký) occupationalpracovní pomůckywork aidspracovní den/dobaworking day/hourspracovní sílalabour (force), manpowerpracovní povoleníwork(ing) permit, hovor. work(ing) paperspracovní směnawork shift

Vyskytuje se v

částečný: částečný pracovní úvazekpart-time job

den: pracovní/všední denworking day, weekday, AmE work day

doba: pracovní dobaworking hours/time

místo: volná (pracovní) místajob vacancies

nedostatek: nedostatek pracovních sillabour shortage

plášť: pracovní plášťsmock, BrE overall, AmE duster

podmínka: pracovní/životní podmínkyworking/living conditions

postup: pracovní postupworking procedure, method of operation

povolení: pracovní povoleníwork(ing) permit

pružný: pružná pracovní dobaflexible working hours

příjem: pracovní příjemearned income

příležitost: pracovní příležitostjob opportunity, volné místo vacancy, opening

řád: pracovní řádworking rules

sešit: pracovní sešit s předepsanými úlohamiworkbook

schůzka: obchodní/pracovní schůzkabusiness appointment

síla: pracovní sílalabour force, pracovník hand, worker, zaměstnanci personnel

smlouva: ekon. pracovní smlouvaemployment contract, contract of employment

volný: volná (pracovní) místajob vacancies, openings

zatížení: pracovní zatíženíworkload

dlouhý: delší pracovní dobalonger working hours

obsadit: obsadit volné (pracovní) místofill a vacancy

poměr: ukončit pracovní poměrterminate employment

ability: ekon. ability to pay/workplatební/pracovní schopnost

assignment: work/school assignmentpracovní/školní úkol

attitude: attitude to work, work(ing) attitudepřístup k práci osobní, pracovní morálka

auxiliary: auxiliary labourpomocná pracovní síla

boot: work bootspracovní boty těžké, bagančata

business: business lifepracovní život/kariéra

camp: labour camppracovní tábor

commitment: work commitmentpracovní nasazení pracovní ochota a oddanost

condition: conditions of employmentpodmínky pracovní smlouvy

contract: ekon. contract worksmluvní práce, smluvní pracovní činnost

creation: job creationtvorba pracovních míst

disability: industrial disabilitypracovní neschopnost hl. v důsledku pracovního úrazu

dissatisfaction: job dissatisfactionnespokojenost s prací, pracovní nespokojenost

earn: ekon. earned incomepracovní příjem

employment: employment contractpracovní smlouva

employment: terminate employmentukončit pracovní poměr

environment: working environmentpracovní prostředí

finishing: finishing timekonec pracovní doby

fitness: fitness for workpráceschopnost, pracovní způsobilost

group: work grouppracovní skupina

inability: inability to workpracovní neschopnost

incapacity: incapacity for workpracovní neschopnost

industrial: industrial injurypracovní úraz

industrial: industrial conditionspracovní podmínky dělníka

industrial: industrial disputepracovněprávní/pracovní spor

job: job vacanciesvolná pracovní místa

job: job creationvytváření pracovních míst

job: job markettrh práce, pracovní trh

jobless: jobless recovery(hospodářské) oživení bez pracovních příležitostí s přetrvávající nezaměstnaností

labour: ekon. labour costsmzdové náklady, náklady na pracovní sílu

labour: práv. labour-lawpracovní právo

long: longer working hoursdelší pracovní doba

low: low-level jobnízká pracovní pozice

lunch: working/business lunchpracovní oběd

manpower: skilled manpowerodborná pracovní síla

occupational: occupational trainingpracovní školení

occupational: occupational loadpracovní zátěž

operating: operating procedurepracovní postup

permanent: permanent contract(pracovní) smlouva na dobu neurčitou

permit: grant a work permitudělit pracovní povolení

redundancy: ekon. compulsory redundancyvynucené ukončení pracovního poměru

satisfaction: job satisfactionspokojenost se zaměstnáním, pracovní uspokojení

scratch: AmE scratch padpoznámkový bloček, skicák hl. trhací, výp. pracovní paměť

scratch: výp. scratch filepracovní soubor

secondary: secondary employmentvedlejší pracovní poměr

shoe: work shoespracovní obuv

staffing: staffing levelsobsazenost pracovních míst

surface: work surfacepracovní plocha

termination: termination of employmentrozvázání/ukončení pracovního poměru

unearned: ekon. unearned incomenepracovní příjem z kapitálového podílu ap.

unsocial: unsocial hoursnestandardní pracovní doba víkendy, svátky, noční

week: 40-hour weekčtyřicetihodinový (pracovní) týden

work: work camp(mládežnický) pracovní tábor dobrovolníků, (vězeňský) pracovní tábor

work: work gangpracovní četa

work: work accidentpracovní úraz

worker: AmE workers' compensationnáhrada za pracovní úraz

working: working hourspracovní doba

working: working daypracovní den

working: working conditionspracovní podmínky

working: working clothespracovní oděv

working: working lifeproduktivní část života koho, pracovní životnost čeho

working: working knowledgepracovní znalost

working: method of workingzpůsob práce, pracovní metoda