Hlavní obsah

smlouva

Podstatné jméno, rod ženský

  • contract(dohoda) agreement(mezinárodní) treaty(pojistná) policy(uzavření obchodu) bargainuzavřít smlouvuconclude/make a contract, contract sthekon. pracovní smlouvaemployment contract, contract of employmentekon. kupní smlouvapurchase contract

Vyskytuje se v

kupní: kupní smlouvacontract of sale, purchase/sale contract, doklad o převodu vlastnictví práv. bill of sale

nájemní: nájemní smlouvalease agreement/contract, tenancy agreement

odstoupit: odstoupit od smlouvywithdraw from/back out of/cancel the contract

předmanželský: předmanželská smlouvaprenuptial/marriage agreement/contract, hovor. prenup

předmět: práv. předmět smlouvysubject matter/object of the agreement/contract

rámcový: rámcová smlouvageneral contract

vázaný: smluvně vázaný, vázaný smlouvoubound by a contract

vypovědět: práv. vypovědět smlouvuterminate/cancel a contract

mimoto: Mimoto ani nemají smlouvu.Besides, they haven't even got a contract.

obnovit: obnovit smlouvurenew a contract

porušit: porušit pravidla/smlouvubreak the rules/a contract

přiložit: Přiložil jsem kopii smlouvy.I have enclosed a copy of the contract.

accession: Accession TreatySmlouva o přistoupení k EU

back out: back out of the contractodstoupit od smlouvy

carriage: contract of carriagepřepravní smlouva

condition: conditions of employmentpodmínky pracovní smlouvy

contract: conclude a contractuzavřít smlouvu

contract: ekon. back out of the contractodstoupit od smlouvy

contract: ekon. terminate a contractvypovědět smlouvu

contract: ekon. breach of contractporušení smlouvy

contract: ekon. non-performance of contractneplnění smlouvy

contract: ekon. implied contractmlčky uzavřená smlouva nepřímo na základě chování a úmyslu stran

contract: ekon. contract for worksmlouva o dílo, dohoda o provedení práce

draft: draft contractnávrh smlouvy

employment: employment contractpracovní smlouva

execution: execution of the contract(s)plnění smlouvy

fixed: fixed-term contractsmlouva na dobu určitou

formation: práv. contract formation, formation of a contractsepsání smlouvy, uzavření smlouvy/smluvního vztahu

hire purchase: hire-purchase agreementsmlouva o splátkovém prodeji

intent: letter of intentpředběžná smlouva, smlouva o smlouvě budoucí

lease: lease agreementnájemní smlouva

marriage: marriage contractpředmanželská smlouva

memorandum: Memorandum (of Association)zakládací listina, zakladatelská smlouva, společenská smlouva společnosti

non-proliferation: Nuclear Non-Proliferation TreatySmlouva o nešíření jaderných zbraní

nuclear: Nuclear Non-Proliferation TreatySmlouva o nešíření jaderných zbraní

option: option contractopční smlouva právo obchodovat s akciemi za předem určenou cenu

partnership: partnership agreementspolečenská smlouva

permanent: permanent contract(pracovní) smlouva na dobu neurčitou

procurement: procurement contractdodavatelská smlouva, smlouva o nákupu hl. státní zakázky

purchase: práv., ekon. contract of purchasekupní smlouva

record: record dealsmlouva na desku, dohoda s nahrávací společností s hudebníkem ap.

sale: sales contractkupní smlouva, smlouva o prodeji

simple: ekon. simple contractobyčejná smlouva

special: special contractsmlouva pod pečetí

stipulate: as stipulated ...jak je uvedeno (ve smlouvě)/bylo ujednáno, v souladu se ... smlouvou ap.

subject: subject to contract(jen) na základě smlouvy budoucí, musí být podepsána smlouva pro právní platnost uvedeného

tenancy: tenancy agreementnájemní smlouva k nemovitosti

term: terms of a contractsmluvní podmínky, náležitosti smlouvy

treaty: peace treatymírová smlouva

treaty: Accession Treaty, Treaty of AccessionSmlouva o přistoupení k EU

treaty: treaty of alliancespojenecká smlouva

treaty: ekon. treaty of commerceobchodní smlouva, dohoda o mezinárodním obchodu

union: union agreementodborářská smlouva s vedením firmy

withdrawal: withdrawal from a contractodstoupení od smlouvy

yoke: They are yoked by the contract.Jsou svázáni smlouvou.