Hlavní obsah

smlouva

Podstatné jméno, rod ženský

  • contract(dohoda) agreement(mezinárodní) treaty(pojistná) policy(uzavření obchodu) bargainuzavřít smlouvuconclude/make a contract, contract sthekon. pracovní smlouvaemployment contract, contract of employmentekon. kupní smlouvapurchase contract

Vyskytuje se v

kupní: contract of sale, purchase/sale contract, doklad o převodu vlastnictví práv. bill of salekupní smlouva

nájemní: lease agreement/contract, tenancy agreement, contract of lease, k bydlení residential lease contract/agreementnájemní smlouva

odstoupit: withdraw from/back out of/cancel the contractodstoupit od smlouvy

předmanželský: prenuptial/marriage agreement/contract, hovor. prenuppředmanželská smlouva

předmět: subject matter/object of the agreement/contractpráv. předmět smlouvy

rámcový: general contractrámcová smlouva

vázaný: bound by a contractsmluvně vázaný, vázaný smlouvou

vypovědět: terminate/cancel a contractpráv. vypovědět smlouvu

mimoto: Besides, they haven't even got a contract.Mimoto ani nemají smlouvu.

obnovit: renew a contractobnovit smlouvu

porušit: break the rules/a contractporušit pravidla/smlouvu

přiložit: I have enclosed a copy of the contract.Přiložil jsem kopii smlouvy.

accession: Accession TreatySmlouva o přistoupení k EU

back out: back out of the contractodstoupit od smlouvy

carriage: contract of carriagepřepravní smlouva

condition: conditions of employmentpodmínky pracovní smlouvy

contract: conclude a contractuzavřít smlouvu

draft: draft contractnávrh smlouvy

employment: employment contractpracovní smlouva

execution: execution of the contract(s)plnění smlouvy

fixed: fixed-term contractsmlouva na dobu určitou

formation: práv. contract formation, formation of a contractsepsání smlouvy, uzavření smlouvy/smluvního vztahu

hire purchase: hire-purchase agreementsmlouva o splátkovém prodeji

intent: letter of intentpředběžná smlouva, smlouva o smlouvě budoucí

lease: lease agreementnájemní smlouva

marriage: marriage contractpředmanželská smlouva

memorandum: Memorandum (of Association)zakládací listina, zakladatelská smlouva, společenská smlouva společnosti

non-proliferation: Nuclear Non-Proliferation TreatySmlouva o nešíření jaderných zbraní

nuclear: Nuclear Non-Proliferation TreatySmlouva o nešíření jaderných zbraní

option: option contractopční smlouva právo obchodovat s akciemi za předem určenou cenu

partnership: partnership agreementspolečenská smlouva

permanent: permanent contract(pracovní) smlouva na dobu neurčitou

procurement: procurement contractdodavatelská smlouva, smlouva o nákupu hl. státní zakázky

purchase: práv., ekon. contract of purchasekupní smlouva

sale: sales contractkupní smlouva, smlouva o prodeji

simple: ekon. simple contractobyčejná smlouva

special: special contractsmlouva pod pečetí

stipulate: as stipulated ...jak je uvedeno (ve smlouvě)/bylo ujednáno, v souladu se ... smlouvou ap.

subject: subject to contract(jen) na základě smlouvy budoucí, musí být podepsána smlouva pro právní platnost uvedeného

tenancy: tenancy agreementnájemní smlouva k nemovitosti

term: terms of a contractsmluvní podmínky, náležitosti smlouvy

treaty: peace treatymírová smlouva

union: union agreementodborářská smlouva s vedením firmy

withdrawal: withdrawal from a contractodstoupení od smlouvy

yoke: They are yoked by the contract.Jsou svázáni smlouvou.

smlouva: conclude/make a contract, contract sthuzavřít smlouvu