Hlavní obsah

contract

Podstatné jméno

  1. smlouva, kontrakt, smluvní vztahconclude a contractuzavřít smlouvuekon. back out of the contractodstoupit od smlouvyekon. terminate a contractvypovědět smlouvuekon. breach of contractporušení smlouvyekon. non-performance of contractneplnění smlouvyekon. implied contractmlčky uzavřená smlouva nepřímo na základě chování a úmyslu stranekon. contract worksmluvní práce, smluvní pracovní činnostekon. contract for worksmlouva o dílo, dohoda o provedení práce
  2. on sb hovor.,přen. snaha o odstranění koho nepohodlné osoby

Vyskytuje se v

back out: odstoupit od smlouvyback out of the contract

carriage: přepravní smlouvacontract of carriage

draft: návrh smlouvydraft contract

employment: pracovní smlouvaemployment contract

execution: (s)plnění smlouvyexecution of the contract

fixed: smlouva na dobu určitoufixed-term contract

formation: sepsání smlouvy, uzavření smlouvy/smluvního vztahupráv. contract formation, formation of a contract

marriage: předmanželská smlouvamarriage contract

option: opční smlouva právo obchodovat s akciemi za předem určenou cenuoption contract

owner: zadavatel (zakázky)contract owner

permanent: (pracovní) smlouva na dobu neurčitoupermanent contract

procurement: dodavatelská smlouva, smlouva o nákupu hl. státní zakázkyprocurement contract

purchase: kupní smlouvapráv., ekon. contract of purchase

representation: smluvní zastoupenícontract representation

sale: kupní smlouva, smlouva o prodejisales contract

simple: obyčejná smlouvaekon. simple contract

special: smlouva pod pečetíspecial contract

subject: (jen) na základě smlouvy budoucí, musí být podepsána smlouva pro právní platnost uvedenéhosubject to contract

term: smluvní podmínky, náležitosti smlouvyterms of a contract

withdrawal: odstoupení od smlouvywithdrawal from a contract

yoke: Jsou svázáni smlouvou.They are yoked by the contract.

kupní: kupní smlouvacontract of sale, purchase/sale contract, doklad o převodu vlastnictví práv. bill of sale

nájemní: nájemní smlouvalease agreement/contract, tenancy agreement

odstoupit: odstoupit od smlouvywithdraw from/back out of/cancel the contract

provedení: dohoda o provedení prácecontract for work

předmanželský: předmanželská smlouvaprenuptial/marriage agreement/contract, hovor. prenup

předmět: práv. předmět smlouvysubject matter/object of the agreement/contract

rámcový: rámcová smlouvageneral contract

smlouva: uzavřít smlouvuconclude/make a contract, contract sth

smluvní: smluvní stranacontracting party, party to a contract

vázaný: smluvně vázaný, vázaný smlouvoubound by a contract

vypovědět: práv. vypovědět smlouvuterminate/cancel a contract

zavázat se: práv. smluvně se zavázat k čemuundertake, contract to do sth

mimoto: Mimoto ani nemají smlouvu.Besides, they haven't even got a contract.

obnovit: obnovit smlouvurenew a contract

porušit: porušit pravidla/smlouvubreak the rules/a contract

přiložit: Přiložil jsem kopii smlouvy.I have enclosed a copy of the contract.

contract: uzavřít smlouvuconclude a contract