Hlavní obsah

concentrate [ˈkɒnsənˌtreɪt]

Vyskytuje se v

zaměřit: turn one's attention to sb/sth, concentrate on sb/sthzaměřit (svou) pozornost na koho/co

concentrate: concentrate one's effort (up)on sthsoustředit své úsilí k dosažení čeho