Hlavní obsah

concentrated [ˈkɒnsəntreɪtɪd]

Vyskytuje se v

zaměřit: turn one's attention to sb/sth, concentrate on sb/sthzaměřit (svou) pozornost na koho/co

concentrate: be concentratedswh být soustředěn(ý) kde v oblasti ap.