Hlavní obsah

concentrated [ˈkɒnsəntreɪtɪd]

Vyskytuje se v

concentrate: be concentratedswh být soustředěn(ý) kde v oblasti ap.

concentrate: concentrate one's effort (up)on sthsoustředit své úsilí k dosažení čeho

zaměřit: zaměřit (svou) pozornost na koho/coturn one's attention to sb/sth, concentrate on sb/sth