Hlavní obsah

hard [hɑːd]

Přídavné jméno

  1. tvrdýmedium hardstředně tvrdý(as) hard as rocktvrdý jako kámenslang. hard-onerekce, stáníhovor. hard casetvrďák, drsňák člověk
  2. těžký úkol ap., obtížný, nesnadnýIt's hard to say.Těžko říct.She's hard to please.Té se těžko zavděčíš. je nesnadné ji něčím potěšithard drinkersilný pijan
  3. pečlivý, pozorný, bedlivý prozkoumání, pohled ap.
  4. nelítostný, přísný, tvrdý
  5. be hard on sb mít tvrdý dopad pro koho, doléhat na koho negativně ovlivňovatIt was (really) hard on her.Nesla to opravdu těžce.
  6. tuhý, krutý mráz, zima ap.

Vyskytuje se v

bargain: drive a hard bargaintvrdě prosazovat svůj zájem, jít tvrdě za svým, být nekompromisní v jednání ap.

hard-core: hard-core memberstvrdé jádro příznivců ap.

hard-core: hard core(silniční) štět, štětový podklad

hard luck: sb's hard luckčí hovor. problém

hard up: be hard up for sb/sthnemít dost, mít málo koho/čeho

nail: (as) hard as nailstvrdý neoblomný a agresivní, bezcitný v obchodě ap.

rock: between a rock and a hard placemezi dvěma ohni, mezi mlýnskými kameny každá z alternativ je nepříjemná

cheese: slang. hard cheesepech, smůla

cider: AmE hard ciderslabé jablečné víno

disk drive: hard disk drivepevný disk

extra: I tried extra hard.Snažil jsem se jako nikdy.

fact: hard factskonkrétní fakta

fern: hard shield fernkapradina laločnatá

glass: tech. hard glasstvrzené sklo

going: hard/heavy/tough goingobtížný postup/průběh, přen. fuška, makačka co jde těžko

hard luck: hard-luck storydojemná historka hrající na city, s cílem něco získat

hard-pressed: be hard-pressed to do sthjen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat co

hearing: hearing-impaired, hard of hearingnedoslýchavý, s poruchou sluchu

look: take a long hard lookpečlivě zhodnotit

palate: anat. hard/soft palatetvrdé/měkké patro

pressed: be hard pressed to do sthjen stěží zvládnout/dokázat/stihnout co

roe: hard/soft roejikry/mlíčí

shoulder: hard/soft shoulderzpevněná/nezpevněná krajnice

understand: hard to understandtěžko pochopitelný

wooded: soft/hard-woodeds měkkým/tvrdým dřevem strom ap.

worker: hard workerpracant, dříč

down: That is all down to hard work.To vše jen díky tvrdé práci.

find: hard to findtěžko k nalezení

going: It's slow/hard going.Jde to pomalu/ztuha.

hard feelings: No hard feelings?Všechno dobrý? nezlobíš se ap.

just: He works just as hard as Peter.Pracuje zrovna tak tvrdě jako Petr.

try: Try harder!Více se snaž!

disk: pevný diskhard disk, hard drive

dřevo: tvrdé/měkké dřevohard/soft wood

jikra: jikry(hard) roe(s), vytřené spawn

nouze: mít nouzi o colack sth, be hard up for sth, want for sth, be short of sth

odstavný: dopr. odstavný pruhemergency lane, breakdown lane, BrE též hard shoulder

pracně: pracně vydělané penízehard-earned money

přilba: ochranná přilbana motorku ap. crash helmet, na stavbě ap. safety helmet, hard hat

přistání: tvrdé/měkké přistáníhard/soft landing

tvrdě: být tvrdě zasažen čímbe hard hit by sth

tvrdě: tvrdě pracovat/trénovatwork/train hard

tvrdý: tvrdé dřevohard wood

tvrdý: anat. tvrdé patrohard palate

tvrdý: ekon. tvrdá měnahard currency

tvrdý: tvrdý alkoholspirits, hl. AmE (hard) liquor

tvrdý: tvrdé drogyhard drugs

uhlí: černé uhlíhard coal, živičné soft coal

úmor: dřít (až) do úmorutoil hard, work one's fingers to the bone

usilovně: usilovně pracovat/přemýšletwork/think hard

uvařený: uvařený na tvrdo/měkkohard/soft boiled

uvařit: uvařit na tvrdo/měkko co vejcehard-boil/soft-boil sth

vejce: vejce naměkko/natvrdo/ztracenásoft-boiled/hard-boiled/poached eggs

vyvíjet: vyvíjet úsilímake (an) effort, try hard, strain, do one's best, namáhat se exert osf

zlé: Nic ve zlém.bez urážky No offence., nevykládej si to špatně No hard feelings.

zlý: zlé časybad/hard times

ztuha: jít ztuha činnost ap.be hard/tough going

dostání: Je to těžko k dostání.It's hard to get.

náročný: Měl jsem náročný den.I had a hard day.

naučit se: Angličtinu není těžké se naučit.English is not hard to learn.

pilně: Musíš pilně studovat.You must study hard.

pořádně: pořádně zabratsilou put some elbow grease into it, ve snaze pull out all the stops, přidat move up a gear, při tažení pull/při tlačení push hard

práce: lehká/těžká prácelight/hard work

pracovat: Tvrdě jsem na to pracoval.I worked hard to get it.

představit si: Je těžké si to představit.It is hard to imagine.

přístupný: těžko přístupnýhard to access

řešitelný: těžko/snadno řešitelnýhard/easy to solve

říct: Těžko říct.It's hard to say.

snažit se: Více se snaž.Try harder!

šetřit se: Šetři se (trošku).Go easy on yourself., AmE Don't push yourself (too hard)., mírni své tempo Pace yourself.

špatně: špatně slyšetbýt nedoslýchavý be hard of hearing, špatně rozumět mishear sth

těžce: těžce pracovatwork hard

těžký: těžká prácehard work

těžký: těžký živothard life

těžký: těžká otázkadifficult/tough/hard question

těžký: Není na tom nic těžkého.It's not hard to do., It's an easy task.

tvrdě: Tvrdě jsem trénoval.I trained hard.

tvrdý: tvrdá prácehard work

tvrdý: tvrdý živothard life

učit se: Měl by ses víc učit.You should study harder.

udeřit: Udeřil ji tvrdě do obličeje.He hit her hard in the face.

uhádnout, uhodnout: Není těžké to uhádnout.It is not hard to guess.

vajíčko: vajíčko na tvrdo/měkkohard/soft-boiled egg

vařený: vejce vařená natvrdohard-boiled eggs

rozkrájet se: i kdybych se rozkrájelno matter how hard I try, not for the life of me

smlsnout si: přen. hovor. smlsnout si na komroznést na kopytech eat sb alive, podusit give sb a hard time, zkritizovat tear sb to pieces

těžce: (To je) těžko říct.It's hard to say.