Hlavní obsah

hard [hɑːd]

Přídavné jméno

  1. tvrdýmedium hardstředně tvrdý(as) hard as rocktvrdý jako kámenslang. hard-onerekce, stáníhovor. hard casetvrďák, drsňák člověk
  2. těžký úkol ap., obtížný, nesnadnýIt's hard to say.Těžko říct.She's hard to please.Té se těžko zavděčíš. je nesnadné ji něčím potěšithard drinkersilný pijan
  3. pečlivý, pozorný, bedlivý prozkoumání, pohled ap.
  4. nelítostný, přísný, tvrdý
  5. be hard on sb mít tvrdý dopad pro koho, doléhat na koho negativně ovlivňovatIt was (really) hard on her.Nesla to opravdu těžce.
  6. tuhý, krutý mráz, zima ap.

Vyskytuje se v

hard: be hard onsb mít tvrdý dopad pro koho, doléhat na koho negativně ovlivňovat

hard-core: hard-core memberstvrdé jádro příznivců ap.

hard luck: sb's hard luckčí hovor. problém

hard up: be hard up for sb/sthnemít dost, mít málo koho/čeho

nail: (as) hard as nailstvrdý neoblomný a agresivní, bezcitný v obchodě ap.

rock: between a rock and a hard placemezi dvěma ohni, mezi mlýnskými kameny každá z alternativ je nepříjemná

cheese: slang. hard cheesepech, smůla

cider: AmE hard ciderslabé jablečné víno

disk drive: hard disk drivepevný disk

extra: I tried extra hard.Snažil jsem se jako nikdy.

fact: hard factskonkrétní fakta

fern: hard shield fernkapradina laločnatá

glass: tech. hard glasstvrzené sklo

going: hard/heavy/tough goingobtížný postup/průběh, přen. fuška, makačka co jde těžko

hard-pressed: be hard-pressed to do sthjen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat co

hearing: hearing-impaired, hard of hearingnedoslýchavý, s poruchou sluchu

look: take a long hard lookpečlivě zhodnotit

palate: anat. hard/soft palatetvrdé/měkké patro

pressed: be hard pressed to do sthjen stěží zvládnout/dokázat/stihnout co

roe: hard/soft roejikry/mlíčí

shoulder: hard/soft shoulderzpevněná/nezpevněná krajnice

understand: hard to understandtěžko pochopitelný

wooded: soft/hard-woodeds měkkým/tvrdým dřevem strom ap.

worker: hard workerpracant, dříč

down: That is all down to hard work.To vše jen díky tvrdé práci.

find: hard to findtěžko k nalezení

hard feelings: No hard feelings?Všechno dobrý? nezlobíš se ap.

just: He works just as hard as Peter.Pracuje zrovna tak tvrdě jako Petr.

try: Try harder!Více se snaž!

disk: hard disk, hard drivepevný disk

dřevo: hard/soft woodtvrdé/měkké dřevo

jikra: (hard) roe(s), vytřené spawnjikry

nouze: lack sth, be hard up for sth, want for sth, be short of sthmít nouzi o co

odstavný: emergency lane, breakdown lane, BrE též hard shoulderdopr. odstavný pruh

pracně: hard-earned moneypracně vydělané peníze

přilba: na motorku ap. crash helmet, na stavbě ap. safety helmet, hard hatochranná přilba

přistání: hard/soft landingtvrdé/měkké přistání

tvrdě: be hard hit by sthbýt tvrdě zasažen čím

tvrdý: hard woodtvrdé dřevo

uhlí: hard coal, živičné soft coalčerné uhlí

úmor: toil hard, work one's fingers to the bonedřít (až) do úmoru

usilovně: work/think hardusilovně pracovat/přemýšlet

uvařený: hard/soft boileduvařený na tvrdo/měkko

uvařit: hard-boil/soft-boil sthuvařit na tvrdo/měkko co vejce

vejce: soft-boiled/hard-boiled/poached eggsvejce naměkko/natvrdo/ztracená

vyvíjet: make (an) effort, try hard, strain, do one's best, namáhat se exert osfvyvíjet úsilí

zlé: bez urážky No offence., nevykládej si to špatně No hard feelings.Nic ve zlém.

zlý: bad/hard timeszlé časy

ztuha: be hard/tough goingjít ztuha činnost ap.

dostání: It's hard to get.Je to těžko k dostání.

náročný: I had a hard day.Měl jsem náročný den.

naučit se: English is not hard to learn.Angličtinu není těžké se naučit.

pilně: You must study hard.Musíš pilně studovat.

pořádně: silou put some elbow grease into it, ve snaze pull out all the stops, přidat move up a gear, při tažení pull/při tlačení push hardpořádně zabrat

práce: light/hard worklehká/těžká práce

pracovat: I worked hard to get it.Tvrdě jsem na to pracoval.

představit si: It is hard to imagine.Je těžké si to představit.

přístupný: hard to accesstěžko přístupný

řešitelný: hard/easy to solvetěžko/snadno řešitelný

říct: It's hard to say.Těžko říct.

snažit se: Try harder!Více se snaž.

šetřit se: Go easy on yourself., AmE Don't push yourself (too hard)., mírni své tempo Pace yourself.Šetři se (trošku).

špatně: být nedoslýchavý be hard of hearing, špatně rozumět mishear sthšpatně slyšet

těžce: work hardtěžce pracovat

těžký: hard worktěžká práce

učit se: You should study harder.Měl by ses víc učit.

udeřit: He hit her hard in the face.Udeřil ji tvrdě do obličeje.

uhádnout, uhodnout: It is not hard to guess.Není těžké to uhádnout.

vajíčko: hard/soft-boiled eggvajíčko na tvrdo/měkko

bargain: drive a hard bargaintvrdě prosazovat svůj zájem, jít tvrdě za svým, být nekompromisní v jednání ap.

vařený: hard-boiled eggsvejce vařená natvrdo

rozkrájet se: no matter how hard I try, not for the life of mei kdybych se rozkrájel

smlsnout si: roznést na kopytech eat sb alive, podusit give sb a hard time, zkritizovat tear sb to piecespřen. hovor. smlsnout si na kom