Hlavní obsah

vyvíjet

Nedokonavé sloveso

  1. (vytvářet) co produce(tlak ap.) form. exert(energii, plyn ap.) generate sthvyvíjet úsilímake (an) effort, try hard, strain, do one's best, (namáhat se) exert osfvyvíjet činnostbe active, carry out activities, (obchodní) carry on businessviz též vyvinout
  2. (vymýšlet) develop

Vyskytuje se v

nátlak: vyvíjet nátlak na kohoexert pressure on sb, pressure sb

úsilí: vynakládat/vyvíjet úsilí k čemumake efforts to do sth

vyvíjet se: Jak se to vyvíjí?How is it shaping up/going?

zatím: Zatím je to dobrý/se to vyvíjí dobře.So far so good.

put: vyvíjet (ná)tlak na koho coput pressure on sb/sth

come along: Jak to jde?, Jak se to vyvíjí?How is it coming along?

vyvíjet: vyvíjet úsilímake (an) effort, try hard, strain, do one's best, namáhat se exert osf