Hlavní obsah

úsilí

Podstatné jméno, rod střední

  • effort(s)(snaha) endeavour(námaha) exertiondosáhnout čeho s co nejmenším úsilímachieve sth with minimum effortvynakládat/vyvíjet úsilí k čemumake efforts to do sth

Vyskytuje se v

vyvíjet: make (an) effort, try hard, strain, do one's best, namáhat se exert osfvyvíjet úsilí

vložit: I put all my effort into it.Vložil jsem do toho veškeré úsilí.

vynaložit: make every effort to do sthvynaložit veškeré úsilí k čemu

vyvinout: make an effortvyvinout úsilí

zvýšit: They stepped up their efforts ...Zvýšili své úsilí ...

concentrate: concentrate one's effort (up)on sthsoustředit své úsilí k dosažení čeho

put: put more effort into sthvložit více úsilí do čeho, více se snažit v čem

redouble: redouble one's effortszvýšit úsilí, přidat v práci ap.

every: He was making every effort.Vynakládal veškeré úsilí.

much: without much effortbez většího úsilí

úsilí: make efforts to do sthvynakládat/vyvíjet úsilí k čemu