Hlavní obsah

vyvinout

Dokonavé sloveso

  1. (vytvořit) co produce(tlak ap.) form. exert, put(úsilí ap.) make(dosáhnout rychlost ap.) reach sthvyvinout úsilímake an effort
  2. (vývojem vytvořit) co develop(navrhnout) design sth

Vyskytuje se v

vyvinout se: Man evolved from apes.Člověk se vyvinul z opice.

pressure: apply pressurestlačit, použít tlaku, vyvinout tlak

strain: put a strain on sb/sthvyvinout tlak na koho/co, zatížit co

vyvinout: make an effortvyvinout úsilí