Hlavní obsah

vyvíjet

Nedokonavé sloveso

  1. (vytvářet) co produce(tlak ap.) form. exert(energii, plyn ap.) generate sthvyvíjet úsilímake (an) effort, try hard, strain, do one's best, (namáhat se) exert osfvyvíjet činnostbe active, carry out activities, (obchodní) carry on business viz též vyvinout
  2. (vymýšlet) develop

Vyskytuje se v

nátlak: exert pressure on sb, pressure sbvyvíjet nátlak na koho

úsilí: make efforts to do sthvynakládat/vyvíjet úsilí k čemu

vyvíjet se: How is it shaping up/going?Jak se to vyvíjí?

zatím: So far so good.Zatím je to dobrý/se to vyvíjí dobře.

put: put pressure on sb/sthvyvíjet (ná)tlak na koho co

come along: How is it coming along?Jak to jde?, Jak se to vyvíjí?

vyvíjet: make (an) effort, try hard, strain, do one's best, namáhat se exert osfvyvíjet úsilí