Hlavní obsah

snaha

Podstatné jméno, rod ženský

  • o co (úsilí) effort to do sth, for sth, endeavour(pokus) attempt to do sth, for sthve snaze o coin an effort, trying to do sthmarná snahavain effort

Vyskytuje se v

smíření: snaha/pokus o smíření stran ve sporuconciliation

usmíření: snahy o usmíření válčících ap.peacemaking efforts

zamířit: zamířit své snahy kamdirect one's efforts to sth

bid: ve snaze o coin a bid to do sth

decentralization: decentralizační snahydecentralization efforts

effort: mírové snahypeace effort(s)

pastoral: psychologické poradenství, snaha o řešení osobních problémů žáků nejen studijní záležitosti - ve školeBrE pastoral care

peacemaking: mírové snahy, snahy o udržení mírupeacemaking efforts

pursuit: ve snaze dosáhnout/docílit čeho, v honbě za čímin pursuit of sth

quest: snaha o nalezení čehoquest to find sth

search: při hledání čeho, ve snaze najít coin search for sth

snaha: marná snahavain effort