Hlavní obsah

úsilí

Podstatné jméno, rod střední

  • effort(s)(snaha) endeavour(námaha) exertiondosáhnout čeho s co nejmenším úsilímachieve sth with minimum effortvynakládat/vyvíjet úsilí k čemumake efforts to do sth

Vyskytuje se v

vyvíjet: vyvíjet úsilímake (an) effort, try hard, strain, do one's best, namáhat se exert osf

vložit: Vložil jsem do toho veškeré úsilí.I put all my effort into it.

vynaložit: vynaložit veškeré úsilí k čemumake every effort to do sth

vyvinout: vyvinout úsilímake an effort

zvýšit: Zvýšili své úsilí ...They stepped up their efforts ...

concentrate: concentrate one's effort (up)on sthsoustředit své úsilí k dosažení čeho

put: put more effort into sthvložit více úsilí do čeho, více se snažit v čem

redouble: redouble one's effortszvýšit úsilí, přidat v práci ap.

every: He was making every effort.Vynakládal veškeré úsilí.

much: without much effortbez většího úsilí