Hlavní obsah

pursuit [pəˈsjuːt]

Vyskytuje se v

honba: v honbě za čímin pursuit of sth

stíhací: sport. stíhací závodpursuit

pata: být komu v patáchfollow hot on sb's heels, pronásledovat be in hot pursuit of sb

pursuit: ve snaze dosáhnout/docílit čeho, v honbě za čímin pursuit of sth