Hlavní obsah

chase [tʃeɪs]

Vyskytuje se v

chase down: chase sb downdostihnout, dohonit, dopadnout člověka

automobilový: car chaseautomobilová honička

věc: go to the point, get down to business, hovor. cut to the chasejít přímo k věci/na věc

pustit se: The police gave chase.Policie se pustila za nimi.

zmizet: Clear/Buzz off!, Get lost!, Go and chase yourself!, slang. Beat it!, vulg. Bugger/Piss off!Zmiz!

chase: give chase to sbzačít pronásledovat/stíhat/honit koho pachatele ap., pustit se za kým