Hlavní obsah

extra [ˈekstrə]

Příslovce

  • hovor.zvlášť, mimořádně, extra jakhl. jako zdůraznění před přídavným jménem či zájmenemI tried extra hard.Snažil jsem se jako nikdy.

Vyskytuje se v

mile: vyvinout mimořádné úsilí pro co, snažit se, usilovat o cogo the extra mile for sth

optional: výbava na přání, volitelná/příplatková výbava, výbava za příplatek auta ap., přen. něco navíc za příplatekoptional extra(s)

special: nothing specialnic extra

nothing: It's nothing special.Není to nic extra/zvláštního.

big deal: hovor. no big dealnic extra, žádná sláva, žádný zázrak

dálkový: dálkové studiumne řádné denní extra-mural studies, učení se na dálku distance learning

příjem: vedlejší/doplňkový příjemsupplementary/additional/extra income

přilepšit: přilepšit si vydělat si penízeenrich osf, make/get some extra money, k běžnému příjmu supplement one's income

přistýlka: pokoj s přistýlkouroom with extra bed

zvláštní: zvláštní vydání novin ap.special issue, extra

navíc: dva dny navíctwo extra/more days

extra: dodatečné poplatky, přirážka k základní ceněextras