Hlavní obsah

navíc

Vyskytuje se v

add: a k tomu ještě/navíc ...added to which ...

optional: výbava na přání, volitelná/příplatková výbava, výbava za příplatek auta ap., přen. něco navíc za příplatekoptional extra(s)

then: a pak, a navíc doplnění výčtu, argumentu ap.and then

either: Nezvládnu to a navíc ani nechci.I can't manage it and I don't want either.

navíc: dva dny navíctwo extra/more days