Hlavní obsah

worker [ˈwɜːkə]

Podstatné jméno

  1. pracovník, pracující v určité oblastico-workerspolupracovníkworker directorzástupce odborů ve správní raděworker(s') participationspolupodílení se zaměstnanců na rozhodování hl. vlastnictvím akcií zaměstnavateleaid workerpracovník mezinárodní pomoci v oblasti války ap.AmE workers' compensationnáhrada za pracovní úraz
  2. workers dělníci, (nižší) pracovníci, zaměstnanci ne vedenífactory workertovární dělníkWorkers' PartyStrana pracujících, Dělnická strana
  3. hard workerpracant, dříč

Vyskytuje se v

worker: workersdělníci, (nižší) pracovníci, zaměstnanci ne vedení

blue-collar: blue-collar worker(tovární) dělník, manuální pracovník

collar: white-collar (worker)úředník

factory: factory hand/workertovární dělník

fellow: fellow worker/citizenspolupracovník/spoluobčan

field: field workerterénní pracovník

oil: oil workertěžař (ropy) dělník těžící ropu

sex: sex workersexuální pracovnice, prostitutka

white-collar: white collar workersúředníci, kancelářští pracovníci

involved: workers involved in the constructiondělníci podílející se na stavbě

dělník: construction workerstavební dělník

námezdní: wage worker/labourer, paid workernámezdní dělník

pracovník: workers, personál staffpracovníci

síla: labour force, pracovník hand, worker, zaměstnanci personnelpracovní síla

sociální: social workersociální pracovník/pracovnice

těžař: oilman, dělník oil worker, firma oil companytěžař ropy

výdělečně: self-employed person, na volné noze freelance workerekon. osoba samostatně výdělečně činná

výzkumný: research institute/worker/assignment/projectvýzkumný ústav/pracovník/úkol/projekt